ကြၽန္ေတာ္သိတယ္ထင္ရတဲ့ သူ႔သေဘာထား နည္းနည္း

ဟိန္းျမတ္ေဇာ္

ေျမသားရဲ႕ေနတေျပာက္မွာ
သစ္ရြက္အရိပ္ေတြလႈပ္က
ေနေပ်ာက္သြားတဲ့အထိ လႈပ္က
ပံုေသနည္းထဲမွာ ဘာပံုနဲ႔႐ွင္သန္
သူပုန္ဆန္နည္းထဲ အေရခြံေတြကြာလို႔
ေတာက္ခ်ပစ္လိုက္တယ္
အဲဒီေခတ္ေဟာင္းနံ႔စြဲစားပြဲေပၚက
ေကာင္းကင္မ႐ွိေတာ့တဲ့ အဲဒီေကာင္းကင္
ျပည္သူကလည္းေခတ္မကုန္
စစ္ဝတ္စံုေတြကလည္းသစ္လြင္ဆန္းျပား
ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ကိုလာလည္ပါ
သာသာယာယာေတြလိႈင္ေနေအာင္
အပင္မ်ဳိးစံုကြၽန္ေတာ္စိုက္ထားတယ္
ေပါ့ဆမႈနဲ႔ေလးနက္မႈတို႔သားစပ္ေနက်အရိပ္ပါ
သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ ကႏုတ္ပန္းေတြအုတ္ခြက္ေတြ
မဟုတ္ဘူးကြဲ႔
႐ုပ္ဖ်က္လာရင္ေတာင္ ေ႐ွ႕ေျပးအနံ႔ကို
ရင္ပတ္နဲ႔ခံယူဖို႔
ကိုယ့္ရင္ကကိုယ့္႐ုပ္ကိုလႈပ္ခံရသူပါ

ဇယလ
၂၆ဂြၽန္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>