သမိုင္းသစ္

ျပင္သစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုအလုပ္အေကၽြးျပဳပါရေစလို့ အန္ေျဒ ဘေရတြန္ကရိုေသစြာတင္သြင္းေတာ့ ခ်ကၠိဳဆလိုဗက္နိုင္ငံရဲ့ ႏြားနို့ထုတ္လုပ္မွုအစီရင္ခံစာေရးသားတင္သြင္းဖို့ ပါတီက ဘေရတြန္ကိုတာဝန္ေပးလိုက္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကို မသိစိတ္ကဦးေဆာင္ဆင္ႏႊဲဖို့ ေပၚလစ္ျဗဴရိုကမသိၾကေလခ်င္း။အလုပ္လက္မဲ့တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရေကာင္ေလးဟာ သူ႔ေကာင္မေလးသူေ႒းသားနဲ႔ ေဟာ့ေပါ့ဆိုင္ထဲဝင္သြားတာေတြ႕လိုက္ေတာ့ ေပါက္ကြဲေတာ့တာေပါ့။ေကာင္မေလးရဲ့ဆံပင္ထဲရင္ၾကားထဲ ၿပီး ေပါင္ေတြေပၚ အခ်ဥ္ရည္ ေလးမ်ိဳး၊ ၾကားပုစြန္အေကာင္ ၈၀၊ဂဏန္းလက္မညႇပ္ထားတဲ့ရင္ကြဲနာက်မွု နဲ႔ အျခားေသာအေထြေထြ ဝက္သုံးထပ္သား၊နာက်င္အသည္းအျမစ္၊အူတို အူရွည္ အူေခြေတြအကုန္လုံး ဝ႐ုန္းသုန္းကားနဲ႔ အက္ရွင္ပိန္တင္ဂ္ျဖစ္သြားတယ္။ ဟိုငနဲကိုေတာ့ မာလာရွမ္းေကာခ်ဥ္စပ္ပြက္ပြက္ဆူထဲထည့္ျပဳတ္ပစ္လိုက္တယ္ တရားသူႀကီးကသူ႔ပစၥည္းမဲ့ေဒါသအတြက္အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ေထာင္ဒါဏ္ တစ္ႏွစ္ခြဲက်ေစ။မင္းတို့ဥပေဒနဲ႔တရားစီရင္ေရး က်ဆုံးပါေစ။ မင္းတို့အခ်စ္ က်ဆုံးပါေစ။ မင္းတို့ေဟာ့ေပါ့ဆိုင္ က်ဆုံးပါေစ။အေရွ႕မွာေရာင္နီလာၿပီ။အေရွ႕တိုင္းဟာ ေတာ္လွန္ေရးအေရာင္ ရဲရဲနီ။ေလးစားျမတ္နိုးရိုေသအသက္ေပးရေသာေခါင္းေဆာင္ေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ့ထာဝရစစ္မွန္ေသာအိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီျဖင့္ရန္သူနယ္ခ်ဲ႕ဓနရွင္ေလာက၏လည္ကိုလိမ္ခ်ိဳးၿပီး ပစၥည္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ထူေထာင္မည္။ သမိုင္းရဲ့ဝမ္းထဲကေနလူတန္းစားသစ္ေပၚထြန္းမည္။ေရေတြဟာမွန္ကန္ေသာဒိုင္ယာလက္တစ္သမိုင္းအျမင္ျဖင့္ေရလိုစီးၾကမည္။ ႏွမလိုက္ပြဲဟာ ဘဝတိုက္ပြဲနဲ႔ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံမို့ ေယာကၡထီးနဲ႔ သမက္တို့ စစ္ေအးျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ တင္းၾကပ္တဲ့ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း မယားကေတာ့ နံပါတ္တစ္ပဲ။ရွယ္ပဲ။အင္တာေနရွင္နယ္ပဲ။အေျခခံမူထဲမလြတ္စတမ္းထည့္ခ်ဳပ္ထားလိုက္တယ္။ လက္ေအာက္ခံနိုင္ငံတစ္ခုကို သူမအမည္ေပးလိုက္တယ္ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ်ႀကိဳဆိုေထာက္ခံမွုေတြနဲ႔ ရက္တစ္ရာပါတီပြဲႀကီးက်င္းပလိုက္ၾကတယ္။ဖိတ္်ကားခံလက္ေအာက္ခံနိုင္ငံအႀကီးအကဲေတြ စားပြဲေအာက္က ပဏၰာေတြလက္သိပ္ထိုး ဆက္သၾကရတယ္၊အာဏာသည္ျပည္သူ႔ထံမွ ကိုစြဲျမဲယုံၾကည္စြာ။ ဘာလင္ႏွစ္ခ်မ္းကြဲသြားေတာ့ အစက သူလည္းႏွစ္ခ်မ္းကြဲသြားသလိုခံစားလိုက္ရတယ္။အလ်ားလိုက္မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ေထာင္လိုက္။ၿပီး၊တကယ္ ႏွစ္ခ်မ္းကြဲသြားတာကို ရိုးရိုးေက်ာင္းသင္ ဇီဝ-ခႏၶာေဗဒအားျဖင့္ မွန္ကန္ေသာသိမွုနဲ႔သိျမင္လိုက္ရတယ္။ တစ္ခါက ေျမေအာက္ဆဲလ္ေတြတည္ေဆာက္ခဲ့တာ အခုေတာ့ ဆဲလ္ေတြႏွစ္ခ်မ္းကြဲၾသား်ကသလို။ ႏွစ္ခ်မ္းမဟုတ္ေတာ့တဲ့ ႏွစ္ကိုယ္မွာ အဂၤါေတြစုံရဲ့လား၊ အဆုပ္၊ေက်ာက္ကပ္၊ကလီဇာေတြ၊ေသြးျပန္ေၾကာစနစ္ေတြ၊အမစ္ဂ္ဒါးလားေတြ၊မရွိမျဖစၼစၧရိယေတြ၊မဓာတ္နဲ႔ထိေတြ႕ရင္ ဘက္စုံဖြံ့ၿဖိဳးႀကီးထြားလိုတဲ့ သတၳဳတြင္းထြက္အဂၤါရပ္ေတြ၊ေခတ္ၿပိဳင္ ပထဝီနိုင္ေရးအျမင္နဲ႔နိုင္ငံတကာကတၱီပါလမ္းကိုယ့္ဘက္ခင္းဖို့အသိစိတ္ဓာတ္။ တစ္ေယာက္က သိစိတ္လုပ္ၿပီး အျခားတစ္ေယာက္က မသိစိတ္လုပ္ဖို့ အရွင္သေဘာ ယာယီသေဘာတူလိုက္ၾကတယ္။ဘယ္သူဟာဘယ္အခ်ိႏၼွာသိစိတ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာမသိစိတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကဖို့လည္း ယာယီသေဘာတူလိုက္ၾကတယ္။တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္အေလးနီယာယီျပဳလိုက္တယ္။ကမၻာႀကီးသည္သက္တံေရာင္ အျမင္ကိုလည္းလက္ခံေဆြးေႏြးၾကရန္ ယာယီသေဘာတူလိုက္ၾကသည္။ ဘေရတြန္ကေတာ့ သူ႔တိတ္တိတ္ပုန္းအကိတ္ေလးနဲ႔ လြတ္လပ္စြာေပါင္းစည္းေနေတာ့မည္။ Free Union ဆိုတာ လြတ္လပ္ေသာျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေတာ္လို့ တလြဲဘာသာမျပန္လိုက္ေလႏွင့္။၁၉ရာစုမွာ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကျငာစာတမ္းဆို ၂၀ရာစုမွာ ပထမဆူရီယလ္ေၾကျငာစာတမ္းပဲ်ဖစ္တယ္။ မသိစိတ္ထုတ္ေဖာ္ေရး ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္၊ စသည္ျဖင့္။

ဇယလ
၂၀ ဂၽြန္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>