မေလးမပင္ ray တစ္မၽွင္အဝင္

tik-tokအေရြ႕အလ်ားနဲ႔သက္ဝင္လွုပ္ရွားတာ
toxic အဆိပ္ထက္ပိုနိပ္တဲ့ဘလိတ္ဓားရာမွတ္တိုင္ေတြ
အျမဲရွိခဲ့တယ္ဆိုတာရွိျခင္းပဲေလေရွးဦးကတည္းက
မသိရင္မသိ သတိမထားမိရင္လည္း သိမွုလၽွပ္ျပက္ခ်ိန္မွာ
ရွိေနတာပါပဲ ရွိသြားတာပါပဲ ရွိ ရွိ ရွိ
ရႊစ္ကနဲ ရႊစ္ကနဲ ရႊစ္ကနဲ မ်က္ခြံမည္းေတြ
မ်က္ရည္နဲ႔ေဖ်ာ္ မ်က္ႏွာေပၚမွာ မ်က္ႏွာတစ္ခု
ၿပီးတစ္ခု ၿပီးတစ္ခု
မိမိဆိုတာကိုေခၚေဆာင္ရင္း ေဖာ္ဆာင္သြားပုံေပါ့
သင္စရာမလိုတဲ့စည္း ၿပီး တစ္ခု ၿပီး တစ္ခု
ကိုယ့္ထဲစီးေနၿပီးသား
႐ုတ္တရက္ ဝက္ဝက္ကြဲ ေအာ္ ရယ္ ပစ္ လိုက္ တယ္
ခါးသီးတဲ့သစ္ေစ့ဟာေျမေပၚက်လည္းရယ္သလိုေပါ့
ျမင္ၾကည့္လိုက္ရင္သိသြားတယ္
အေျပာင္းမလပ္ေစတဲ့အခုန္အကူးအာ႐ုံထူးေတြ
မိမိ-ဟာ-ဒီ-ဂိမ္း-ထဲ-မွာ-ပေလယာ-တစ္-ေယာက္
၂ခု/၂ဘက္အျမင္ေတြေဖ်ာက္ တုံးေအာက္ကဖားဟာ
ေျမႀကီးထဲဝပ္ေနတာ တုံးေပၚတက္ကစား
ေႁမြနဂါးျဖစ္ေနတာမျမင္သလား
အပြင့္စနစ္မွာ
ရင့္မာတဲ့အသြင္ေျပာင္းကိန္းစဥ္ေတြ
ပေဝသဏီလက္တို့စကား
ပစၥဳပၸန္မွာပထဝီရင့္ လာပြင့္ၾကတာေတြ
ကစားပြဲဟာလည္းကစားျမဲကစားလို့ေနေလတယ္

ဇယလ
၈ ဂၽြန္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>