မိုးရြာၿပီးစ ေလေျပညင္း

ေမလဟာကိုေခ်ာဆို ဂၽြန္ဟာဓာတ္ႀကီးေပါ့
နတ္ႀကီးတဲ့ဓာတ္စီးပတ္လမ္း
မိုးေတြအုံ႔ေနတဲ့တံတားကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး
ေမွာ္ဆရာမွာ စပါယ္ေတြ စပါယ္ေတြ
ရပ္ကြက္ေတြထဲထြန္းလင္းခဲ့ၾကတယ္
တစ္လမ္းလုံးေခတ္ဟာတဝုန္းဝုန္း
သစ္ရြက္အေသေပၚကသီခ်င္းေတြနဲ႔
ႏွလုံးသားေတြဟာအလံေတာ္ေတြျဖစ္ခဲ့တယ္
အခုလူငယ္ေတြသိၾကပါ့မလား
အဲဒီတုန္းက ပုစြန္ေတာင္ေညာင္တန္းဟာ
အခြန္ေဆာင္အေမွာင္ကမ္းမွာ အရိပ္ေတြအျဖစ္နဲ႔ပဲ
လူေတြဟာလူေတြထဲမွာလူေျခတိတ္ခဲ့တာ
အခုလိုၾကယ္စုံလစုံအခြင့္အေရးစုံေနတဲ့
စကားလုံး စက္ စုန္းအတတ္တို့စုံေနတဲ့
႐ုန္းလို့ရခဲ့တဲ့ရင္းျမစ္ရဲ့အခ်င္းနဲ႔
ပတ္လမ္းမွာဓာတ္ၾကမ္းတိုက္စရာမလိုေတာ့တဲ့
ဓာတ္စီးျခင္းအလင္းသစ္ေတြ
စီးဆင္းစရာဘုံကထိန္ခင္းလိုက္သလိုငဲ့

ဇယလ
၃၁ ေမ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>