မင္းဟာကိုယ့္ရဲ့…

မင္းဟာကိုယ့္ရဲ့အနႏၲစၾကဝဠာအလြန္က
ကိုယ္သင္းနံ့ေလးျဖစ္တယ္ သင္း-သင္း-ေလး

မင္းဟာကိုယ့္ရဲ့စစ္ေၾကာေရးစခန္းအလြန္က
ရွင္ ေနတဲ့ေသြးနီဥျဖစ္တယ္ ေသြး-နီ-ဥ

မင္းဟာကိုယ့္ရဲ့ေရာဂါဘယအလြန္က
သစ္ေတာက္ငွက္ျဖစ္တယ္ ေတာက္-ေတာက္-ေတာက္

မင္းဟာကိုယ့္ရဲ့အာဏာပါဝါအလြန္က
ယူကလီးလီးေလးျဖစ္တယ္ တင္းဂ္-ေတာ္င္-တင္းဂ္

မင္းဟာကိုယ့္ရဲ့ကြယ္လြန္ျခင္းအလြန္က
ရင္ခုန္လွုပ္ရွားဘြယ္ပီယာနိုတီးလုံးျဖစ္တယ္
(မေဖာ္ျပနိုင္)

မင္းဟာကိုယ့္ရဲ့ကဗ်ာေတြအလြန္က
လနဲ႔ပင္လယ္ရဲ့ခ်စ္မွုျပဳျခင္းျဖစ္တယ္
(ၾကဳံဘူးမွသိလိမ့္မယ္)

မင္းဟာကိုယ့္ရဲ့မင္းအလြန္က
မဖြင့္ရေသးတဲ့စာအိတ္ျဖဴျဖဴေလးျဖစ္တယ္။ ။

ဇယလ
၂၁ ေမ ကိုဗစ္၂၀

မွတ္ခ်က္။ ။
ဟဲရိယစ္တ္ မလႅင္န္ကိုအားက်၍။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>