ကိုယ္ထဲ ေရခဲတိုက္လို ေအးစက္ေရခဲေရ

The Uncannyတဲ့။ စင္းစင္းေျပာရင္ေတာ့သဘာဝမက်၊သဘာဝလြန္ေပါ့။ ဖရြိဳဒ္ကိုပဲကိုးကားရရင္ ဂ်ာမန္လို heimlich (h) နဲ႔ unheimlich (uh)။ h ကအဖန္ဖန္သိၿပီးသား၊ေတြ႕ၾကဳံၿပီးသား၊ရင္းႏွီးၿပီးသား၊ကိုယ့္ေန႔စဥ္ဘဝရဲ့ရွိမွုသိမွုနဲ႔ေနသားက်ၿပီးသား၊ကိုယ့္အိမ္လိုယာလိုသေဘာထား။ uh က လၽွို့ဝွက္ဆန္းၾကယ္တာ၊ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္တာ၊အစိမ္းတိုက္လိုျဖစ္တာ၊ပုန္းလၽွိုးကြယ္လ်ိဳးအႏၲရာယ္ျပဳတာ၊ေက်ာစိမ့္ေစတာ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ h က သိစိတ္နဲ႔ဆိုင္ၿပီး uh က မသိစိတ္ကလာတာ။ Uncanny event အျဖစ္အပ်က္ဆိုတာက ဖရြိဳဒ္အလိုအရ uh မဟုတ္ဘူး။ ထူးဆန္းမွု၊ဆန္းၾကယ္မွုသက္သက္ထက္ h ထဲ uh ေပါလာတာ၊ သို့မဟုတ္ uh ထဲမွာ h ကိုေတြ႕ရွိတာ။ h နဲ႔ uh ေတြ႕ရွိေပါင္းစပ္ၾကတာ။ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ေတြ႕ၾကဳံေနထိုင္မွုထဲ uh ေကာက္ျဖစ္တာ။ ဆင္ျခင္ယုတၱိမရွိ၊သိမွုရဲ့လုံျခဳံမွုကိုဂုတ္ေကန ဇတ္ကနဲေကာက္ခါ။အရွိတရားထဲဝင္ေရာက္လာတဲ့ေလာကီလြန္ပရ။အေပၚယံပုံမွန္ဘဝမ်က္ႏွာျပင္ကေနေအာက္ကအိပ္မက္ဆိုးႀကီးလိုထဲကၽြံက်၊မဟုတ္ရင္အိပ္မက္ဆိုးႀကီးဟာေန႔စဥ္ပုံမွန္ဘဝထဲေရာက္ေနတာ။

ခဗၤ်ားဘယ္ကစမလဲ၊ဘယ္ကစစ အဲဒီအစထဲမွာဝိဥာဏ္ေတြရွိႏွင့္ေနၿပီးေျခာက္လွန္႔လို့ေနတာ။သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းအစဆိုတာလုံးဝမရွိတာ။

ကားလ္ ယြန္းဂ္ရဲ့ သမိုင္းဦးလူသားရဲ့ဥပါဒါန္ေတြသမိုင္းေခတ္ထဲေရာက္ေနတာ။

Contemporary ကဗ်ာရဲ့လကၡဏာတစ္ခု။

ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး။ေမာင္ေဒးရဲ့ပုံေတြ၊ကဗ်ာေတြ၊အထူးသျဖင့္စကားေျပကဗ်ာေတြဖတ္ၿပီးေသြးမည္းခုန္ရတာေျပာပါတယ္။ဥပမာ၊ကြယ္လြန္သူအေဖဟာမိသားစုဓာတ္ပုံရိုက္ဖို့ထလာ၊ရိုက္ၿပီးတာနဲ႔သူ႔အခန္းထဲ ်ပန္ဝင္သြားတာ။သရဲအေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ Uncanny event။
ခ္ားလ္စ္ ဆီးမစ္ခ္်ဟာလည္းတႁပြတ္ႁပြတ္ပမ္းထြက္တဲ့ေသြးျပာေၾကာႀကီးတစ္ေခ်ာင္းေပါ့။
ကေလးဘဝထေရာ္မာတို့လူ႔ရြာထဲအစာရွာထြက္ျခင္း။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>