ဆုေတာင္း

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္အခ်င္းထဲမွာ
ပိေတာက္ေသြးဝါဝါတို႔သင္းတယ္ေလ

ေမြးကင္းစႏွစ္ဦးလက္ႏုေလးထဲမွာ
ကမၻာႀကီးရဲ႕စၾကာနိမိတ္သံခိတ္အနက္

မ်က္လံုးေတြဟာေသရြာေတာကသစ္သီးေတြ
ရႊမ္းတဲ့စစ္မီးေတြေရနဲ႔လႊမ္း

စိတ္ရဲ႕ပြင့္တံခ်မ္းေျမ့လန္းပါေစ

နတ္ဆိုးကမ္းတဲ့လက္ထဲ
ေမတၱာရည္ခုန္ေပါက္ေတာက္ပေနပါေစ။ ။

(April 17, 2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>