ဒီညေနလည္း ပန္းပင္ေတြ ေရေလာင္းတယ္

ဒီညေနလည္း ပန္းပင္ေတြ ေရေလာင္းတယ္

သတိထားမိတာက သစ္ရြက္ေတြကအစ
အကိုင္းအခက္ေတြကပါ
ပိုျပံဳးျပလာတတ္ၾကတယ္

ဒါဟာေရာမနၱိကအယူအဆနဲ႔အရာရာမွာ
မသိရတဲ့သက္႐ွိအရာေတြ႐ွိတယ္ဆိုတာမ်ဳိး

ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါလိမ့္မယ္

ေရေလာင္းေပးေနရတာကိုပဲအသက္႐ွင္မႈတစ္ခု

ဇီဝ

ဘာေလမွမတိုက္ပဲ
ကြယ္လြန္သူစိုက္ခဲ့တဲ့စကၠဴပန္းေလးဟာ
တျပံဳးျပံဳးနဲ႔လႈပ္ခါယိမ္းကလို႔ေနတယ္။

ဇယလ
၃ ဇၿပီ ၂၀၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>