ဆူရီယလ္အေရးအသားရဲ့ ေအ်ခခံ ၃ခ်က္

၁။ ။ automaticity ေအာ္တိုမက္တစ္ျဖစ္ျခင္း
၂။ ။ dissonance စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အတြဲမညီေသာတြဲလုံးမ်ားသုံးျခင္း
၃။ ။ collage ေကာ္လာ့ဂ္် ျဖစ္ျခင္း

ႀကိဳတင္ႀကံစည္ထားမွု၊စိတ္ကူးထားမွု၊ေလ့လာသင္ယူထားမွု၊မွတ္သားထားမွုတို့မပါဝင္ေစပဲ မသိစိတ္ရဲ့ဗီဇအသိ unconscious intuition ဆီတိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိေစဖို့။ဘာမွမစဥ္းစားပဲေခါင္းထဲေပၚလာတဲ့အာ႐ုံဂုပ္စီးေၾကာင္း stream of images နဲ႔ ဝါက်အဆိုေတြကိုခ်က္ခ်င္းခ်ေရးဖို့၊မစဥ္းစားမဆင္ျခင္မသုံးသပ္မတည္းျဖတ္ဖို့။

‘လြတ္လြတ္လပ္လပ္အာ႐ုံခုံကူးခ်ိတ္ဆက္နည္း free association လို့လည္းေခၚတယ္၊ automaticity ကို။ ကိုခင္ဝမ္းလည္းဒီအေၾကာင္းအေစာႀကီးကေရးဘူးတယ္။ psychic automatism မသိစိတ္ရဲ့အလိုအေလၽွာက္အလုပ္လုပ္မွု။ စိတ္အလ်ဥ္စီးေၾကာင္း stream of consciousness နဲ႔ဘာကြာလဲဆိုေတာ့ James Joyce တို့က SoC ကိုနည္းလမ္းအျဖစ္တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိသုံးစြဲတာျဖစ္ၿပီး PA ကေတာ့ ဆူရီယလ္သမားေတြရဲ့မသိစိတ္နဲ႔ဆက္သြယ္မွု နဲ႔ မသိစိတ္ရဲ့ဆက္သြယ္မွုကို စမ္းသပတာျဖစ္တယ္။ SoC က စာေပအႏုပညာျဖစ္ေရးဆီဦးတည္တယ္။ ဆူရီယလ္သမားေတြဟာ သူတို့ရဲ့ surreal experiment ေတြကိုအႏုပညာနဲ႔၎၊ရသေဗဒနဲ႔၎၊ကိုယ္က်င့္တရားေဗဒနဲ႔၎ တမင္မပတ္သက္ေအာင္ခြဲျခားေနတာျဖစ္တယ္။ စာေပဖန္တီးသူရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔အလိုဆႏၵတိုဲ့့မတူပဲ ဆင္ျခင္ယုတၱိထိမ္းခ်ဳပ္မွုမဲ့၊စာေပလက္ရာထုတ္လုပ္လိုမွုအလိဆႏၵနဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္တို့ကင္းမဲ့နိုင္သေလာက္ကင္းမဲ့စြာေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တာ္။ ရသ/အႏုပညာကိုေရွာင္က်ဥ္း၊ဖန္တီးသူရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတဲ့အျပဳအမူမ်ိဳးကေနေရွာင္ဖယ္တာျဖစ္တယ္။
ဒါဟာမျဖစ္နိုင္ဘူးလို့ မာဆဲလ္ ဒူေရွာမ့္ပ္ကေျပာခဲ့တယ္။ မိမိရဲ့မသိစိတ္ကလုပ္ေနတာလို့ထင္ေနေပမယ့္အဲသလိုပုံေဖာ္ျပဳလုပ္ေနတာကိုသိေနတဲ့စိတ္ကရွိေနျပန္တယ္ဆိုေတာ့ မသိစိတ္လုံးလုံးလို့ေျပာလို့မရပါဘူးတဲ့။Ready-made ပစၥည္းေတြရွာေဖြျခင္းအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ျပဳလုပ္ေနတဲ့သိစိတ္ကိုေက်ာ္လႊားဖို့ ဒူးေရွာမ့္ပ္ႀကိဳးစားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ျပဳလုပ္သူရဲ့ျပဳလုပ္မွုလုံးဝမရွိပဲျပဳလုပ္ၿပီးသားသဖြယ္ေတြ႕ရွိရတဲ့ပစၥည္း။ဒါေပမယ့္ဒါဟာလည္းအႏုရသကိစၥေတြနဲ႔ဘာမွမဆိုင္တဲ့ ဆိုကၠစ္က္ေအာ္တိုမတစ္ဇင္မ္ကိစၥ။

ေရးသူ/ျပဳလုပ္သူရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ျပဳလုပ္မွုကေနေရွာင္ရွားတဲ့နည္းေတြထဲမွာ ဒါဒါ နည္းေတြလည္းပါရွိတယ္။သတင္းစာ စာမ်ကႏွာေတြထဲက စကားလုံးေတြကိုကတ္ေၾကးနဲ႔ၾကဳံရာက်ပမ္းညႇပ္ယူျခင္း၊ဦးထုပ္ထဲကျဖတ္ညႇပ္ထားတဲ့စကားလုံးေတြကိုမၾကည့္ပဲႏွိုက္ယူျခက္း၊ဒစ္ရွင္နရီထဲကစာမ်ပ္ႏွာနံပါတ္နဲ႔အတူထိုစာမ်က္ႏွာပါ စကားလုံးမ်ားကို ၾကဳံရာက်ပမ္းေရြးယူျခင္း စတဲ့ chance/aleatory ၾကဳံရာက်ပမ္းတိုက္ဆိုင္မွုနည္းေတြသုံးၿပီး ေ႐ူသူ/ျပဳသူရဲ့ intentionality ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိေဆာင္ရြက္မွုကိုေခ်ဖ်က္တာျဖစ္တာ္။
Le cadavre exquis boira le vin nouveau
The exquisite corpse will drink the new wine အႏုစိပ္လက္ရာေျမာက္တဲ့လူေသေကာင္ဟာဝိုင္အသစ္ကိုေသာက္လိမ့္မယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မထားရွိပဲၾကဳံရာက်ပမ္းေတြ႕ရွိမွုကို objective chance လို့လည္းေခၚတယ္။

အေစာပိုင္းက automaticism ဟာေနာက္ပိုင္းမွာကြယ္သြားၿပီး နည္းေတြကိုေတြ႕ရွိလာတဲ့အေလၽွာက္ နည္းနဲ႔ျပဳလုပ္တာေတြကို အမာခံဆူရီယလ္သမားေတြက အတုေတြလို့ရွုတ္ခ်ၾကတယ္။ မူလ ဆူရီယလ္အလုပ္ဟာ ကဗ်ာ/ပန္းခ်ီ/ပန္းပု စတဲ့အႏုပညာရပ္ေတြဖန္တီးဖို့မဟုတ္ပဲ စိတ္ရဲ့အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္ပုံကိုေဖာ္ျပဖို့ျဖစ္တာ္။ေနာက္မွာအဆိုပါနည္းေတြယူသုံးၿပီး ဆူရီာလ္ကဗ်ာ/ဆူရီယလ္ပန္းခ်ီ စသည္ျဖင့္ေပၚလာ တာျဖစ္တယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>