စကားလံုးေတြပါပဲလို႔ သူတို႔စြမ္းပကား

ျဖဴေဖြးေခ်ာမြတ္ေျဖာင့္စင္းတဲ့
ေျခတံေပၚ
ျဖဴေဖြးေခ်ာမြတ္လံုးဝန္းတဲ့
ေႂကြလက္ေဆးဇလံုနဲ႔
ေတာင့္တင္းေျပာင္လက္အလင္းဟပ္တဲ့.
စတီးေရပိုက္ေခါင္း
ဖြင့္လိုက္ၿပီး ကိုယ္မ်က္ႏွာသစ္လိုက္တယ္
မွန္ထဲၾကည့္လိုက္တယ္
ပံုရိပ္ကလႊတ္လိုက္တဲ့ နာမဝိေသသနေတြကုိကမန္းကတန္း
ေရနဲ႔ေဆးခ်ပစ္လိုက္တယ္
ၿပီး စာသင္ခန္းထဲျပန္ဝင္လိုက္ရတယ္

ဇယလ
၁၃ ဇန္ ‘၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>