စိတ္ခံစားမွု အမ်ိဳးအမည္

အသိုက္ဖြဲ႕ရတာဝါသနာပါပုံမ်ိဳး
ဘာရယ္မဟုတ္ဗိသုကာပညာရပ္ရဲ့ေမွာ္
ကိုယ္တိုင္မကၽြမ္းလို့ျဖစ္ေစအေဆာက္အအုံပ်က္သြား
တာမ်ိဳးရွိသလို ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္သြားတာမ်ိဳး

ေဆာက္လက္စအသိုက္ထဲသူမကဥတစ္လုံး
ထည့္လိုက္တယ္

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္
ဖက္ထားရင္း တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ခါးခါးသီးသီး
တြန္းထုတ္ရင္း

အသိုက္ထဲမွာဥဟာအျမစ္တြယ္စ
အညြန္႔ေတြဘာေတြတလူလူျပဴစ
ရာသီဟာလည္းဆိုးဖို့အလွည့္ အလွည့္က်လို့

ဇယလ
၁၅ ဒီ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>