ဘာသာေဗဒ

ေရးၿပီးသားဝါက်ေတြဟာအဓိပၸါယ္အေရာင္ေျပာင္းၾကတယ္၊ဆိုပါစို့၊ မ်ိဳးသုဥ္းေစရန္သတ္ျဖတ္သည္’
‘ဇာတိမာန္’ႏွင့္’နိုင္ငံတကာခုံ႐ုံး’ စကားလုံးႏွစ္လုံးပါဝင္သည့္
ဝါက်တစ္ေၾကာင္းဖြဲျပရႏ္
သိထားတဲ့သူေတြေတာင္မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၾကအံ့
ၾသဘြယ္ရာ
ကဲ၊အျပစ္ကင္းစင္မွု ကဲ၊ေရငုံႏွုတ္ပိတ္
ကဲ၊ေဆာင္းမွာေႏြေရာက္ၿပီ
လက္ကိုေသြးနဲ႔သန္႔ေအာင္ေဆး
ေသသူတို့ရဲ့အသက္ေတြနဲ႔ဆပ္ျပာနံ့ေမႊးေမႊး

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရဲ့လိပ္စာအတိအက် သားေမြးဖို့အားေမြးတဲ့ သားသတ္သမားကသူ႔မိန္းမကိုေသြးနဲ႔သုတ္လိုက္တယ္
သားသတ္႐ုံရဲ့ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ငါတို့
လက္ခုပ္ထဲၾသဘာမတီးမျမည္ တီးမျမည္
‘အမွား’ ဆိုတာေျပာင္းလို့ေရႊ႕လို့ရတဲ့စကားလုံးတစ္လုံးပဲ
ဥပမာ၊’အမွားဆိုတာငါတို့မွာမရွိဘူး’
ဥပမာ၊’ငါတို့မွာအမွားဆိုတာမရွိဘူး’
ဥပမာ၊’ငါတို့မွာအမြားဆိုတာမရွက္ဘူး’
မွတ္ဥာဏ္နည္းတဲ့အရပ္မွာတစ္ပတ္မၾကာပါဘူးေမ့သြားမွာ
အေမသြားမွာလား ေသြးအလူးလူးနဲ႔ရင္ေကာ့ၿပီး
အေမသြားမွာလား
ျပသနာကိုေျဖရွင္းၿပီးသြားၿပီ ျပသနာကိုေျဖရွင္းရေတာ့မယ္
ေျဖရွင္းလိုက္ပုံဟာျပသနာ ထြက္ရွိမယ့္အေျဖနဲ႔တစ္ပုံစံတည္း
‘ယုံၾကည္မွုကိုအလြဲသုံးစားမလုပ္နဲ႔’ အဲဒီေမးခြန္းေျဖျပပါ

ဒို့ျပည္ႀကီးကိုကာကြယ္မည္ သဒတ္မတာစတ္မတာ
သတ္ပုံ မွန္/မွားေရြးခ်ယ္ပါ
ဝါစဂ္ေတြကလဖန္ထိုး ဒို့မ်ိဳးရိုးညံ့ရေတာ့မည္လား ဆားနဲ႔ပါဘုရား
ေျဖရွင္းၿပီးသြားတဲ့ျပသနာ ျပသနာကပဲျပန္ေျဖရွင္းရမွာ
ျပသာဒ္ကိုလာပစ္တဲ့ျပသနာ
ျပသာဒ္နားေဝ့လာေနတာ အလို၊ဘယ္ကျပာေတြလဲ
မီးခိုးတိတ္ ဝစီပိတ္ ဖိတ္စင္သြားတာအမွန္လား
သမၺႏၵရဲ့သမၻဴလ ဝါက်ဖြဲ႕ထုံးတို့ရဲ့ခုံ႐ုံး ဗုံးတစ္လုံးဆိုရင္အဓိပၸါယ္ေတြကြဲေလာက္တယ္

ဇယလ
၂၁ နို ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>