တံတားေဘာင္ေပၚတက္ၿပီး ထပ်ံသြားၾကသူေတြရဲ႕က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ အရိပ္မ်ား

လျခမ္းရဲ႕အငုတ္မွာ မီးပံုးပ်ံတစ္လံုးေပါ့ ၿငိေနတာ ၾကယ္ေတြလည္း မတတ္ႏိုင္
သူ႔ရံုးခန္းတံခါးေသာ့ သူမဖြင့္တတ္တဲ့ စိတ္က်န္းမာေရးအထူးကု ဆရာဝန္မႀကီးကို လူနာက ဖြင့္ေပးလိုက္ရတယ္
႐ွာရေဖြရခက္တဲ့ ကိစၥေတြထဲမွာ မင္းကိုယ္တိုင္ေတြ႔ခြင့္မရတဲ့ မင့္မ်က္ႏွာ အိပ္မက္ထဲ တကယ္ေတြျဖစ္ေနတာနဲ႔ တကယ္ထဲ အိပ္မက္ေတြျဖစ္ေနတာရဲ႕ ေဝဝါးစည္းမွာ ဘယ္ဟာ ေလာကေျခရာ ဘယ္ဟာ ဘယ္သူ႔လက္ရာ
အခါတစ္ပါး ညအခါ၌ အိမ္ေပၚကဆင္းသြားၿပီး ႀကံဳတဲ့တကၠဆီသမားနဲ႔ ႏွစ္ပါးသြားပစ္လိုက္ခဲ့တာ
မီးစြဲေလာင္ေနတဲ့ ပရဒိသုဘံုကို မင္းေဇာက္ထိုးႀကီး ၾကည့္ေနခဲ့တာေပါ့
ဆရာဝန္မႀကီးက သူ႔အေၾကာင္းသူေျပာျပရင္း တ႐ႈံ႕႐ႈံ႕ငိုတယ္
လူနာက ႏွစ္သိမ့္မႈတစ္သ်ဴးေတြ သူ႔ရင္ထဲ တရြက္ၿပီးတစ္ရြက္

ဇယလ
၂၀ ႏို ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>