မက္တဖာအတြက္ ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္း

ေရညႇိ အေမြးအႀကိဳင္ လွိုင္းဆင္းသဲ
ေနေရာင္ထဲေကာက္ပြင့္တဲ့အျပဳံးေတြ ေဒါသ ယစ္မူးျခင္း ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားျခင္း ျမက္ရိုင္းမ်ား လြတ္လပ္မွု
ေရခဲတုံးေလးးေတြ ေရခဲစိမ္ဘီယာပုလင္းေပၚကအေအးစီးေၾကာင္း ေသြး အႏွိမ္ခံရျခင္း နံရံမ်ား
မွိုတက္ ဆီေခ်းနံ့အရသာ ဆန္ျပဳပ္ မီးေသြးခဲနဲ႔ဆား သစ္ၾကားသီးေျခာက္ ဆုံးရွုံးမွု
ႀကိဳးတန္းမွာအိပ္ရာခင္းျဖဴေတြတဖတ္ဖတ္လြင့္ စာကေလးအုပ္ လွိုင္းလုံး ဘြတ္ဖိနပ္ခြာ ေသနတ္ေမာင္းတင္
ေဒါသတႀကီးနံရံေတြ နံရံမွာတန္ျပန္တဲ့အသည္းထဲထိစိမ့္နာက်င္သံ ထပ္ဖန္တလဲလဲသမိုင္းသင္ခန္းစာ ကေလးဘဝသတိရျခင္းအရသာ
မီးေသြးေပၚကေသြး နံရံမွာရိုက္ေပါက္ခံရတဲ့ယုံၾကည္မွုေတြ ‘ငါတိဳဳ့ျၽကၠ္လႊင့္…ငါတို့ရြက္လႊင့္’ မ်က္ႏွာက်က္ေအာက္ကမ္က္ရိဳင္းေတြ လြတ္လပ္ခြင့္ဟာသဲ်ပင္ေပၚက်တစစစိမ့္ဝင္ ရင္ထဲေရခဲထက္ဧခဲ ေရခဲျပင္ႀကီးေပၚလွိုင္းလုံးေတြ

ဇယလ
၁ နို ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>