ေရခ်ဳိးခန္းနဲ႔ ‘ငါ’ျပဳလုပ္ခ်က္

မ်က္ႏွာသစ္ လက္ေဆးဇလံုဟာ
American Standard
မိတ္အင္တရုပ္ ၃ခုဝယ္ ၁ခုလက္ေဆာင္ရ (အ)နက္ျပာေရာင္ေလး
‘ဦးေခါင္းနဲ႔ပခံုး’
ရွမၸဴး
‘အမ်ဳိးသားမ်ားဆံပင္အတြက္သီးသန္႔’
တစ္ေယာက္ရဲ႕’ငါ’ရဲ႕ကိုယ္သင္းနံ႔
အျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕’ငါ’ရဲ႕ေခၽြးနံ႔
‘ငါ’ခ်င္းထပ္ၿပီးတဲ့အခါ ငါးကန္ထဲကပိုက္နဲ႔ဖမ္းလိုက္တဲ့
ေနေရာင္ထဲတလက္လက္ ငါးစိမ္းနံ႔
‘ဆြတ္ပ်ံ႕ဘြယ္ထာဝရ’ ခ်စ္သူတို႔အတြက္
အထူးေအာ္ဒီကလံုးေဘာ္ဒီေရေမႊး
အခုပင္တူႏွစ္ကိုယ္ရနံ႔တူစိုေျပသြားေစေရး
ေဟာ္တယ္မွန္ထဲ
လူမႈ-စီးပြား-ဘာသာစကားတည္ေဆာက္ခ်က္
သူ႔မ်က္ႏွာထဲဝါက်အထားအသိုမ်ား
မျမင္စြာ သူ ဝင္ေငး
အေရျပားထဲနက္နက္နည္းနည္း
ယံုၾကည္စြာ သူမ လိမ္းက်ံ
ကိုးရီးယားျပန္မိတ္ေဆြေပးတဲ့
ဂ်င္ဆင္းအျမစ္ႀကိတ္ အသားျဖဴေဆး

ဇယလ
၂၇ စက္ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>