လိေမၼာ္သီးရဲ႕ အေရာင္အစစ္အမွန္

လိေမၼာ္သီးရဲ႕အေရာင္အစစ္အမွန္ဟာလည္း
အယူအဆတစ္ခု
အယူအဆတစ္ခုဟာလည္းေရမႈတ္တစ္ဘက္မီးတစ္ဘက္
ေရမႈတ္နဲ႔မီးဟာလည္းမီဒီယာဝါယာႀကိဳးေတြ
ဝါယာႀကိဳးေတြဟာလည္းတစ္ထိုင္တည္းဖတ္မရတဲ့
ေရြ႕လႈပ္အေဆာက္အအံု
အေဆာက္အအံုဟာလည္းေနရင္းထိုင္ရင္းေနထိုင္မႈေတြ
ေဟာင္းကုန္တာေညာင္းကုန္တာသံခ်ည္သံေကြး
သံခ်ည္သံေကြးဟာလည္းအသက္နဲ႔ခ်ိတ္ထားတဲ့ေသြးအိပ္
ေသြးအိပ္ဟာလည္းတသမတ္မဟုတ္တဲ့ဇေကာထဲကေခတ္
ပ်က္ေခတ္က်န္ေခတ္ဆန္ေခတ္ေစာတဲ့အေရာအေႏွာ
အေရာအေႏွာဟာလည္းေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈရဲ႕အတိအက်
ေျပာမရတဲ့လူမႈ-ဘာသာေဗဒသဘာဝ
သဘာဝဟာလည္းဖင္နဲ႔ဦးေႏွာက္ေရာေထြးတတ္တဲ့ဖီးႀကီးလံုးလိုဖီးၾကမ္း
ဖီးၾကမ္းဟာလည္းထိမ္းခ်ဳပ္မႈအေရျပား
အေရျပားဟာလည္းျပင္ပေလာကစိမ့္ဝင္ေနျမဲအပြင့္စနစ္
အပြင့္စနစ္ဟာလည္းဖတ္ခ်င္ရင္ဆက္ဖတ္၊မဖတ္ခ်င္လည္းရပ္လိုက္လို႔ရတဲ့ခြင့္ေတာင္းစရာမလိုတဲ့အဓိပၸါယ္
အဓိပၸါယ္ဟာလည္းကိုယ့္မွာရွိႏွင့္ၿပီးသားဆိုရင္ကိုယ္ဟာအႀကီးအက်ယ္ခ်ီးတစ္ေနၿပီဆိုတာအေသအခ်ာ
အေသအခ်ာဟာလည္းဘယ္ေတာ့မွျပည့္စံုမွာမဟုတ္တဲ့ဦးေႏွာက္ထဲကေမြးရာပါေျမႂကြက္တစ္ေကာင္
ႂကြက္တစ္ေကာင္ဟာလည္း ‘ဝုန္းဒိုင္း’ ‘ၿပီးၿပီ’ ‘စုပ္လိုက္’ ‘ဘုရား’ ‘ေငြပို႔’ ‘ဝိဥာဥ္’ ‘ေမေမ’ ‘ေက်နပ္’ ‘လက္ေပး’ ‘စပ္ပတ္’ ‘ဘြဲ႕ရ’ ‘တိုင္းျပည္’ ‘စစ္တပ္’ စသည္ျဖင့္
စသည္ျဖင့္ဟာလည္းအနီးစပ္ဆံုးခ်ိတ္ဆက္ထားမႈၾကားထဲကအသြင္စံုအက္ေၾကာင္း
အက္ေၾကာင္းဟာလည္းတစ္ေန႔တျခားသတင္းစကားေတြမွာထင္ရွားလာေနတဲ့တိုင္းျပည္
တိုင္းျပည္ဟာလည္းဒံုးက်ည္သြင္းတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းလိုမႈဗဂ်ဳိင္းနား
ဗဂ်ဳိင္းနားဟာလည္းစုတ္လြယ္ျပဲလြယ္ေသြးထြက္လြယ္တဲ့အယူဝါဒတစ္ခု
အယူဝါဒတစ္ခုဟာလည္းလိေမၼာ္သီးတစ္လံုးျဖစ္ေကာင္းမျဖစ္ရင္လိေမၼာ္သီးရဲ႕အေရာင္စစ္စစ္ကိုစစ္ထဲရွာေဖြေနတာပဲျဖစ္တယ္

ဇယလ
၂၆ စက္ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>