လမ္း/တံတား

တံတားေပၚအရွိန္နဲ႔ကားအတက္
တံတားထိပ္ကေခြးတစ္အုပ္ဆင္းအလာ

ကားဟာတစ္ခုခုေပၚတက္ ႀကိတ္ အၿပီး
လမ္းေပၚတာယာခံျပန္က်အသြား

အူသံဟာလမ္းတေလၽွာက္အလ်ား

တံတားေဘးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
အမိုးျပားေပၚကဆင္းတုေတာ္
လမ္းမီးေတြအလင္းဟပ္ ျပံဳးလ်က္သား

တံတားထိပ္ကေခြးတစ္အုပ္အဆင္း
ကားတစ္စင္းအရွိန္နဲ႔တက္အလာ

ေခြးဟာတစ္ခုခုထိၿပီး အိကနဲရိကနဲကၽြိကနဲ
လမ္းနဲ႔တစ္သားတည္းျဖစ္သြား

လမ္းဟာအူသံအေလၽွာက္ဟုိဘက္ထိအလ်ား

တံတားေဘးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
အမိုးျပားေပၚကဆင္းတုေတာ္
ေလာကီမီးေတြအလင္းဟပ္ ဓမၼျပံဳးလ်က္သား

ခံစားမႈကိုကိုယ္ခံစား
ဘာသာစကားနဲ႔ခၽြန္းအုပ္လိုက္ဖုိ႔ႀကိဳးစား
လမ္းဟာဆြံ႕အျခင္းပကတိတံတားအလ်ား

ဇယလ
၂၅ စက္ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>