ေမြးေန႔လက္ေဆာင္

“ေမြးေန႔လက္ေဆာင္
ဘာေပးမလဲ”
ေမြးခဲ့တာၾကာလွၿပီ စတင္ေမြးဖြားခဲ့တာ
ျပာလဲ့ေနတဲ့ေရစီးေဘးကေက်ာက္စရစ္ျဖဴေလးငယ္
မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ နတ္သားနဲ႔နတ္သူမတို႔
နတ္တို႔အေလၽွာက္ နတ္ခ်စ္တင္းေႏွာ
ၾကည္လင္ေသာ နတ္တို႔ရဲ႕ဖိတ္လၽွန္လၽွန္က်
အႏုဇီဝေတြထဲက အမြန္ဆံုးအျမတ္ဆံုး
ကလလေရၾကည္နဲ႔ အမတ မ,ဥ တို႔က
ဖြံ႕ၿဖိဳးမွ ုနတ္ေရႊစင္ နတ္တို႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈသဘင္
နတ္ရွင္တို႔ရဲ႕သန္႔စင္ေသာ နတ္ဘဝရဲ႕အေမြရွင္
“တစ္ဘဝလံုး
ေပးထားၿပီးၿပီေလ။ေန႔တိုင္းဟာ
ေမြးေန႔ေပါ့”
လူျဖစ္မႈရဲ႕နတ္ဘဝ ယာယီေမ့ေပ်ာက္သြားတဲ့အလ်ဥ္
“မရဘူးကြာ၊
ပါးကိုေတာ့
နမ္းေပးဦး”
ထိေတြ႕မႈရဲ႕အစ
ထိေတြ႕မႈမွာယံုၾကည္စြာတစ္ဘဝ
ထိေတြ႕မႈမွာနတ္ဘဝ
လူ႔ဘဝကိုဆင္းသက္ခဲ့ၾကတယ္
ႂကြပ္ႂကြပ္ရြရြ ေက်ေက်နပ္နပ္ ေက်းဇူးတရားကို
အသိမွတ္ျပဳ
နမ္းလိုက္ပါတယ္
နမ္းျခင္းရဲ႕ႀကီးျမတ္ေသာအဓိပၸါယ္နဲ႔
ရင္ထဲကနတ္ဘဝေတြကတည္းက
လိပ္ျပာထိေတြ႕မႈနဲ႔ နတ္တို႔ေပးတဲ့ရွားရွားပါးပါး
မဟုတ္ရင္ေပါေပါမ်ားမ်ားထူထူထပ္ထပ္
ေတြၾကား
ၾကားထဲကပဲ လူ-နတ္နယ္နိမိတ္ျခား
စည္းေပၚကပဲ စည္းကိုလႈပ္ခါပစ္လိုက္တဲ့
အတိတ္ေရခဲေတာင္ေပၚမွာ
ကမၻာႀကီးပူေႏြးဒါဏ္ထဲ
ဆက္ပြင့္ေနမယ့္ပန္း ရဲ႕လွ်မ္းလၽွမ္းေတာက္
ေက်ာက္စရစ္ေလးရဲ႕ေက်ာက္ျဖစ္ျခင္းရာသက္ပန္
ေၾကညာစာတမ္းမဟုတ္ရင္ေတာင္
ေလလာသလာအလမ္းလမ္းတို႔မွာ
ကၽြမ္းၿပီးရင္းကၽြမ္းျခင္းတို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔
ဘဝေပါင္းမ်ားစြာတို႔ရဲ႕သင္းရနံ႔
တစ္ႏွံ႔တလ်ားဘဝေပါင္းမ်ားစြာမွာ
ေမြးေန႔ေတြဆက္ရွိေနမွာျဖစ္သလို
ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ေမြးေန႔ေတြ
ဆက္ရွိေနၾကဦးမွာနတ္တို႔ထံမွေရာင္ျခည္ေတြ
တခဲနက္ဖိတ္လၽွံက်…..
ၿပီးေမြးေန႔ရွင္ဟာ
ေရခ်ဳိးခန္းထဲတစ္ေယာက္တည္းဝင္
အတြင္းကေနတံခါးပိတ္ၿပီးေရခ်ဳိးေနေတာ့တယ္
ကိုယ့္မွာေတာ့ နတ္တို႔ရဲ႕ေရတံခြန္သံ
လၽွံက်လူသားျဖစ္ေနခဲ့ပါရ

ဇယလ
၂၇ ဩ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>