ကမ္းေျခ

မၽွဥ္းမၽွဥ္းႏုႏုေမြးညင္းေလးနဲ႔

မင္းရဲ႕ေခၽြးနံ႔သင္း ခ်ဳိင္း(ဂ်ဳိင္း)

ကိုယ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြကို မလြတ္တမ္းစုပ္ဖမ္းစြဲအားၾကမ္းတဲ့

လႈိင္း

ဇယလ
၃ ဩဂုတ္ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>