အန္တားတိကာ

က်မရဲ႕အႏူးညံ့ဆံုး ရွင္စားလိုက္ရၿပီပဲ

ၿမိန္ရည္ယွက္ရည္ကၽြန္မ ဆာေလာင္မႈနဲ႔ရႊဲ

ေရခဲျပင္ေပၚေခ်ာ္ေခ်ာ္လဲတဲ့ ပင္ဂြင္းငွက္ေလးပဲ

ဇယလ
၃ ဩဂုတ္ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>