ယင္းသည္ပင္ ယင္းျဖစ္ေၾကာင္း

ျပင္ပဟာရွင္းလင္းတယ္ အတြင္းနဲ႔
ႏႈိင္းရင္ ေရာက္ရွိလႈိင္းအစ အထူးသျဖင့္
မအားေနတုန္း
ရုန္းမရ ကာလတစ္ခုနဲ႔
စိတၱတစ္ခုၾကား အဲဒီမွာ အဲဒီဟာ ဟာ
ဟာျခင္းနဲ႔လာတယ္ ဟာ လာတယ္

အိမ္တြင္း/စိတ္တြင္း/(အခ်ိဳ႕က’နာမ္တြင္း’လို႔)
‘နတ္တြင္း’ ??? လၽွပ္ကနဲဆင္း
သဘာဝအားျဖင့္ ‘လိပ္ျပာ’
ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္ အနိစၥ

ေမာဟိုက္အရႈိက္ တစ္ခ်က္ အဝါစိမ္းစိမ္း
ေရာက္လာသလား ဇာတ္ေဆာင္ ဥအိပ္ရည္ရႊဲနစ္
ဘာကိုသတိရလိုက္ရ လမ္းေပၚက်တဲ့ေန
ဘတ္စ္ကားလာၿပီတက္ မနက္ကပဲျပဳတ္ထမင္း

စစ္အတြင္းမွာလည္းခ်စ္တင္းေႏွာၾကသလိုပါပဲ
နေဘနဲ႔ေရာေရာေယာင္ေယာင္
နာမ္သကာရည္နဲ႔ ႏွီးႏွီးႏြယ္ႏြယ္ အနီးတဝိုက္
လိပ္ျပာလႈတ္ခတ္ျဖစ္ပြားမႈ
အို…လ,ျပာရယ္….

ဇယလ
၁၃ ဇြန္ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>