၂၀၁၉ သႀကႍအက်ေန႔မု(ဒ္)

ဝတ္ထားတဲ့
စိမ္းျပာေရာင္
ေအာက္ခံ
ေဘာင္းဘီထဲမွာ
ငါ့ သူငယ္ဟာ
စိမ္းျပာေရာင္
ေရညႇိေတြ
ေပါက္ေနတဲ့
ကမၻာဦး
ငါးႀကီးတစ္ေကာင္ပဲ
အျပာေရာင္
လ,ေရာင္ထဲ
လက္ထိုးၿပီး
ႏွိုက္ယူစားေသာက္လိုက္တာ
ငါဟာ
ကနၱာရ
မ်ိဳးဆက္
အစစ္ပဲ
ေျမေအာက္
ကနၲာရ
ေတာက္တဲ့ဟာ
ညမွာ
ငါ့မယား
လွပ်ိဳျဖဴ
ငါ့အေၾကာင္း
မေျပာဘူး
ထီးတစ္ေခ်ာင္း
အေၾကာင္းေျပာမယ္
UV rays ေတြ
ကာႏိုင္တဲ့
ထီးဝါေလး
တစ္ေခ်ာင္း
ဟာ ငါ့ေၾကာင္ေလး
ငါနဲ႔
ျမဲေအာင္
ငါသတ္ပစ္ခဲ့တဲ့
ငါ့ေၾကာင္ေလး
မိုးရြာရင္
သူဟာ
ငါ့ေခါင္းေပၚကေန
ေၾကာင္စာေတာင္းၿပီး
စီးက်တယ္
ငါဟာ
ျပစ္ဒဏ္က်တိုင္းျပည္ပါ
ငါဟာ
တင္းခံေနရတဲ့
အနာတရျပည္သူပါ
အဲသလို
လည္ဆည္ဖို႔လည္း
ငါ့မွာ
အတိတ္ကံ
သိပ္မက်န္ေတာ့ဘူး
ငါ့
ေတာက္တဲ့ နဲ႔
ငါ
ကနၲာရမွာ
စိမ္းျပာေရာင္
ေရညႇိေတြ
စားခ်င္ေနေသးတယ္
စိမ္းျပာေရာင္
ေအာက္ခံေဘာင္းဘီထဲ
လက္ထိုးသြင္းၿပီး
ငါ့သူငယ္နဲ႔
စကားေျပာတယ္
ဘဝကို ခ်စ္တယ္ ဆိုတာ
သူေရာငါေရာ သိၿပီးသား
ေသျခင္းတရားဆိုတာ
သူေရာငါေရာ ရွိၿပီးသား
ေနျခင္းတရားမွာ
ငါ့ေတာက္တဲ့မ ဟာ
ငါနဲ႔
ေလာဝ္ဇူးရဲ႕
ေတာ္ဝ္ တယ္ က်င့္ ထဲ
ဝင္ကစားတယ္
ရွိတုန္းခဏမွာ
ငါ့ငါးႀကီးဟာ
သႀကႍအက်ေန႔
မို႔လို႔လား
ဖ်တ္ဖ်တ္လူးၿပီး
UV rays ေတြ
ဗံုးမိုးၾကဲတဲ့
ကနၱာရသဲျပင္
ပူေလာင္ႀကီးထဲ
ေပ်ာ္ပါးကူးခတ္
မ႑တ္ေရွ႕လို
ျမဴးတူးလို႔ေနတယ္

ဇယလ
စေန ၁၃ ဧၿပီ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>