မိမိကို ဂ်စ္ပ္စီေတြ ခိုးသြားၾကတယ္

မိမိကို ဂ်စ္ပ္စီေတြခိုးသြားၾကတယ္။ မိမိရဲ႕ မိဘေတြဟာမိမိကိုခ်က္ခ်င္းပဲျပန္ခိုးယူလိုက္ၾကတယ္။အဲဒီအခ်ိန္မွာဂ်စ္ပ္စီေတြဟာမိမိကိုျပန္ခိုးသြားၾကျပန္ေလေရာ။အဲသလိုအျပန္အလွန္ျပန္ခိုးေနခဲ့ၾကတာဟာေတာ္ေတာ္ၾကာသြားတယ္။တစ္မိနစ္မွာမိမိဟာေပါင္းလွည္းထဲမွာမိမိရဲ႕မိခင္သစ္ရဲ႕ေမွာင္နက္တဲ့ႏို႔သီးေခါင္းကိုစုပ္ေနခဲ့တယ္။ေနာက္တစ္မိနစ္မွာမိမိဟာစားေသာက္ခန္းစားပြဲရွည္မွာထိုင္ၿပီးမနက္စာကိုေငြဇြန္းတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔စားေနတယ္။

ေႏြဦးရာသီရဲ႕ပထမဆံုးေန႔မွာပဲေပါ့။မိမိရဲ႕အေဖတစ္ေယာက္ဟာေရခ်ိဳးဇလံုထဲမွာသီခ်င္းဆိုေနတယ္။အျခားအေဖတစ္ေယာက္ဟာစာကေလးအရွင္တစ္ေကာင္ကိုမုတ္သုန္ေဒသပိုင္းမွာေနတဲ့ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ႕အေရာင္ေတြေဆးခ်ယ္လို႔ေနတယ္။

(Charles Simic ခ်ားလ္စ္ ဆီမစ္ခ်္ ရဲ႕ I was stolen by the gypsies ဘာသာျပန္)

ဇယလ
၁၃ ဇန္ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>