မလာရင္လည္း ရပါတယ္

ခ်က္ခ်င္းပဲမင္းေျပးလာမယ္ေျပာတယ္
ငါ့မွာလြမ္းလို႔မွဝေသး ေဆးလိပ္ကိုဆက္ဖြာေနလိုက္တယ္
ေနာက္ဆံုးေဆးလိပ္ကိုငါဟာဟသၤာျပဒါးငါဟာ
ငါးလိပ္ေက်ာက္ၿမီးေဆးမီးတိုငါဟာဥႆဖုရားလို႔
လည္ေခ်ာင္းနာထဲလွည့္ရင္းအနာဟာမွည့္ရင္း
ဗြက္ေပါက္ေနပါၿပီေလငါ့ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး
အဲဒီထဲပဲမင္းနဲ႔ငါလူးလိုက္ၾကမလား
ပါးဟက္ႀကီးေတြဟၿပီးကူးစရာမွမရွိတာ
မင္းေဘးကဖားျပဳတ္ဟာမသတီစရာ
သူ႔လည္ပတ္ကႀကိဳးဟာမင္းခါးပတ္လည္မွာ
မင့္တံေတြးရည္မီးထေတာက္တဲ့ငါ့ႏႈတ္ခမ္းကြဲနဲ႔ပဲ
မင့္နာမည္ကိုရင္မွာတင္ၿပီးမီးပူေဇာ္လိုက္တယ္
ဆံုးရႈံးရတာလြယ္ပါတယ္
ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္စူးစူးဝါးဝါးလင္းႏို႔တစ္ေကာင္ေပါ့
စံုလံုးကန္းအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုလိုပဲ
မင္းလာခဲ့ရင္
ကတ္ေၾကးတစ္လက္ယူလာပါ
ဝက္သိုးခ်ဳပ္ကိုျဖတ္ေပးပါ
အထဲမွာဥေတြေတာ္ေတာ္မ်ားေနေလာက္ၿပီေလ
ေရာင္စံုပန္းေတြပြင့္ပစ္လိုက္မယ္တကဲကဲ
ကားသၿခႋဳင္းမွာကားတစ္စင္းမီးပြင့္ေနတာတရဲရဲ

ဇယလ
၂၆ ဂ်ဴလိုင္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>