ဘာရယ္မဟုတ္ …

အဲဒီေရေအာက္က
အဲဒီမွန္ထဲ ဘယ္သူ
ဆင္းငုပ္ၾကည့္ေတာ့သလဲ

အလြန္႔အလြန္ပဲ
ကိုယ္ေတြႂကြယ္ဝႏြမ္းပါးခဲ့ၾကၿပီ
အဲဒီေရေပၚလည္းေသးေပါက္ခဲ့ၾကၿပီ

ေလးလံတဲ့အရာတိုင္းဟာ
သူ႔ပမာဏရဲ႕ေရထြက္တယ္
ဥပမာ ထမ္းထားရတဲ့မျမင္ရတဲ့အရာေပါ့

အိပ္မက္မည္းထဲေရမည္းေတြ

ေဩာ္… ဒါနဲ႔ ခဗ်ၤားလည္း
လက္သည္းေျခသည္းစိတ္သည္းေတြ
ရွည္လာတတ္ရန္ေကာ

ေန႔လင္းေၾကာင္ေတာင္မွာ
ခဗ်ၤားလည္းရုတ္တရက္ေမွာင္သြားပံု

ျပံဳးကြယ္လိုက္ၾကတာပဲေပါ့
စစ္ေရွာင္သတင္းကိုေဘာလံုးပြဲနဲ႔အစားထိုး
စိတ္ရဲ႕ေထာင့္စြန္းကေနတြန္းခ်လိုက္တယ္

အမ်ိဳးအမည္မသိ
ရွားပါးသတၱတစ္ခု
ကိုယ့္ထံရုပ္သ႑ာန္လာျပလို႔….

ကိုယ္ကေမ့ေပမယ့္
သူကမေမ့ဘူး
ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ ​ေကာက္ထုတ္ေသာက္သလို

ကိုယ့္ေျခေခ်ာင္းေတြဟာ
ကိုယ့္ကိုျပန္ၾကည့္ေနသလို

ဇယလ
၁ ဂ်ဴလိုင္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>