ဘာရယ္မဟုတ္…

အဲဒီေရေအာက္က
အဲဒီမွန္ထဲ ဘယ္သူ
ဆင္းငုပ္ၾကည့္ေတာ့သလဲ

အလြန္႔အလြန္ပဲ
ကိုယ္ေတြ ႂကြယ္ဝႏြမ္းပါးခဲ့ၾကၿပီ
အဲဒီေရေပၚလည္း ေသးေပါက္ခဲ့ၾကၿပီ

ေလးလံတဲ့ အရာတိုင္းဟာ
သူ႔ပမာဏရဲ႕ ေရထြက္တယ္
ဥပမာ ထမ္းထားရတဲ့ မျမင္ရတဲ့အရာေပါ့

အိပ္မက္မည္းထဲ ေရမည္းေတြ

ေဩာ္…ဒါနဲ႔ ခဗ်ၤားလည္း
လက္သည္း ေျခသည္း စိတ္သည္းေတြ
ရွည္လာတတ္ရန္ေကာ

ေန႔လင္းေၾကာင္ေတာင္မွာ
ခဗ်ၤားလည္း ရုတ္တရက္ေမွာင္သြားပံု

ျပံဳးကြယ္လိုက္ၾကတာပဲေပါ့
စစ္ေရွာင္သတင္းကို ေဘာလံုးပြဲနဲ႔ အစားထိုး
စိတ္ရဲ႕ေထာင့္စြန္းကေန တြန္းခ်လိုက္တယ္

အမ်ိဳးအမည္မသိ
ရွားပါးသတၱတစ္ခု
ကိုယ့္ထံ ရုပ္သ႑ာန္လာျပလို႔ ….

ကိုယ္က ေမ့ေပမယ့္
သူက မေမ့ဘူး
ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ ေကာက္ထုတ္ေသာက္သလို

ကိုယ့္ေျခေခ်ာင္းေတြဟာ
ကိုယ့္ကို ျပန္ၾကည့္ေနသလို

ဇယလ
၁ ဂ်ဴလိုင္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>