တည္ေဆာက္ပံုအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္

သံသရာျမင္ကြင္းထဲ ေရဆင္းေသာက္ၿပီး
ျပန္တက္မလာတဲ့ အနႏၱၾကယ္ရယ္
ပန္းကန္ျပားထဲ ငရုတ္သီးစိမ္းစိမ္းေလးေတြ
ခရမ္းခ်ဥ္သီးပါးပါးေလးေတြနဲ႔ ရခိုင္လက္ရာ
မရြတ္သုပ္ရယ္ ျဖစ္ၿပီးခဲ့သမၽွနဲ႔ လာလတံ့ေသာ
ႏွာေခါင္းထဲ ဝင္ကပ္တဲ့ ကံတရားရယ္
တကယ္ေတာ့ အေရးႀကီးတာဟာ တည္ေဆာက္ပံုေတြပဲ
လိင္နံ႔နဲ႔ေခၽြးနံ႔ သမေနတဲ့ မင္းရဲ႕ခ်ိဳင္းကို
ကိုယ္(ျပန္)တည္ေဆာက္ၾကည့္ေန(မိ)ပါရဲ႕ေလ
မရြတ္ရယ္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးရယ္ ကံတရားရယ္
သံသရာရယ္ ၾကယ္ရယ္ မင္းလည္းစိတ္မရွည္
ကိုယ္လည္းစိတ္ရႈပ္ရတဲ့ မင္းရဲ႕ ျဖဳတ္ရခက္တဲ့
လက္ခ်ဳပ္ၾကယ္သီးကြင္းနဲ႔ လက္ခ်ဳပ္ၾကယ္သီးေတြရယ္
(မင္းအျပံဳးက ေျပာေနတယ္
ရေအာင္ခၽြတ္ေလကြယ္)
တည္ေဆာက္ခ်က္ တက္ခ္စ္ေတြရယ္
ေကာ့ေနတဲ့ ရင္သီးနီညိဳေလးေတြရယ္
ကိေလသာ လက္တစ္ဘက္ ေျမႇာက္ထားတဲ့
လိင္ေမာ္ျခံနဲ႔ ေခၽြးစိုက္ခင္းထဲ အျပင္းစြဲလာတဲ့ရနံ႔ရယ္
ျမင္ဘူးတယ္မဟုတ္လာ ျဂိဳလ္သားေတြေဆာက္ခဲ့တဲ့
အီဂ်စ္က ပိရမစ္ေတြ ပါရီက အိုက္ဖလ္ေမၽွာ္စင္
ပင္လယ္နက္ထဲက တက္လာတဲ့ ခႏၶာအေသြးအသား
အဲဒါေတြလုိ တည္ေဆာက္ခ်က္အလူးလူးနဲ႔ ငါ့လၽွာ
အေရးႀကီးပါတယ္ တကယ္ေတာ့ တည္ေဆာက္ပံုဟာ
အရာရာရဲ႕ ေရးေတးေတးနဲ႔ အရာပဲ
ဒူးညြတ္ၿပီး ကိုယ့္ထံလၽွံက်လာတဲ့ ခႏၶာရယ္
ဟေနတဲ့မင့္ႏႈတ္ခမ္းသားတို႔ ဖြဲ႕ေနတဲ့ ဆႏၵရယ္
မင္းေပါင္ၾကားထဲ ကမ႓ာဦးမိုးၿခိမ္းတဲ့ ႏွဲသံရယ္
‘တည္ေဆာက္ခ်က္ေတြ အလိုမရွိ’လို႔
ေႂကြးေၾကာ္ၾကတဲ့ တည္ေဆာက္ပံုေတြရယ္
ေျခသည္းငုပ္တာထက္ ရင္သည္းငုပ္ရပံုေတြရယ္
ညထဲ မိုးရြာက်ေနပံုထက္ ငါ့ထဲ မင္းရြာက်ေနပံုရယ္
ထုတ္ထုတ္ထုတ္ထုတ္နဲ႔ ေဆာက္တည္ရာမရ
စိတ္ကိုတက္ႀကိတ္တဲ့ တည္ေဆာက္ပံု ယနၱရားခါးခါးရယ္
အား … ရွဲ … မရြတ္ထဲ ထည့္သုပ္တဲ့
ကံတရားရဲ႕ အရြတ္
စိတ္အစပ္မွာ ေကာက္ကာငင္ကာ ထစပ္ပံုရယ္ …

ဇယလ
၂၇ ဇြန္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>