ေသာၾကာေန႔မို႔ ေရးတဲ့ကဗ်ာ အဟာအဟာ

စက္ေလွခါးနဲ႔
တက္ေလ… ႏြားရဲ႕
ဘာစျမံဳ႕ျပန္ေနတာလဲ

ၿမိဳ႕ေတြရြာေတြဟာ
လမ္းဆံုၿမိဳ႕ျပဆီ ေရာက္ခဲ့ၿပီ

အဝတ္လဲခန္း က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲ
မွန္ထဲေပၚတာကို
မဝံ့မရဲ
ၾကည့္ၿပီး
ေခတ္ဟာ အကုန္ခၽြတ္ခ်လိုက္ေတာ့တယ္

ဝတ္လိုက္တဲ့အသစ္ေလးရဲ႕ အနံ႔ဟာ
ႏိုင္ငံျခားျဖစ္
ေမႊးအီ

တန္သည္ျဖစ္ေစ မတန္သည္ျဖစ္ေစ
ဝယ္သည္ျဖစ္ေစ မဝယ္သည္ျဖစ္ေစ
လြယ္သည္ျဖစ္ေစ ခက္သည္ျဖစ္ေစ
ေငြနံ႔ျဖန္းမွ အေနသန္႔လန္းတာ

အဘိဓမၼာ မဲ့ရင္မဲ့
အရွိဟာ အေတြ႕ပဲ
အေငြ႕ဟာ အၾကံဳပဲ
အယံုဟာ ခံစားပဲ

လန္ခ်ားေတြ ဂန္ဖလားေတြ အမွန္တရားေတြ
သံတမန္စကားေတြ
တစ္ေန႔ဒလန္ ဓမၼံဘယ္မေရြ႕ ဒဏ္ဓေလ့

အို.. အေမ့

အိမ္မွာရွိတဲ့မွန္ထက္ ပိုမွန္တဲ့
အိမ္သာနံရံကပ္
မွန္မွာ
ဆယ္လီဇာတ္လမ္းဖန္ေတြအတြက္
ဆယ္လ္ဖီဓာတ္စခန္းဖမ္းသြားဦး

ရုန္းရတာခ်င္း အတူတူ… ႏြားရဲ႕
ျမန္မာ့လွည္းက်ိဳး ထမ္းသြားဦး။ ။

ဇယလ
၁၈ ေမ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>