အျမဲေနရတဲ့ မည္းနက္ေျမ

ဒုကၡဝတီမွာ ျမစ္ဖ်ားခံလို႔
ႏိုင္ငံႏွစ္ျခမ္း ခြဲစီးတဲ့ျမစ္
အဆစ္အျမစ္ေယာင္ ေတာင္တန္းေတြနဲ႔
အျမစ္လွန္ၿပိဳလဲက်တဲ့ ေျမျပန္႔
ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ ျမစ္ပြားနာေတြနဲ႔
ျမစ္ေတြမွာ ျမစ္ဆိပ္ေတြ တရိပ္ရိပ္တက္

အသီးမတင္ခင္ အကင္းေခၽြခ်
မီးရင္ျပင္မွာ အပင္းေတြႂကြ
စီးစဥ္မွာ ခေလာက္ဆန္
ေနာက္ျပန္ရင္ မရဏ

ေရြးၾက

မေန႔ကကေန ‘ဒီ’ေန႔ကေန မနက္ဖန္
အသက္ေတြ ဆန္ခဲ့ရလည္း ဒဏ္မေၾက
ဒဏ္ေၾကေဆးလိမ္းရမွာကို ေမာ့ေသာက္ရတဲ့ ရန္ေျမ

ရက္ျမတ္မိုးမရတဲ့ နကၡတ္ဆိုးမွာ
မုဆိုးျမားေျပးမလြတ္တဲ့ ျမန္ျပည္

မည္းနက္အျမစ္ကေန
ပင္စည္မည္းနက္ သစ္ရြက္မည္းနက္ အသီးအပြင့္မည္းနက္
မည္းနက္တဲ့ ေကာင္းကင္ကေန
အေလာင္းတင္စီးတဲ့
ျမစ္မည္းနက္
တိမ္မည္းနက္ ရာသီမည္းနက္
လူမည္းနက္ေတြ
မည္းနက္ေျမမွာ အမဲဖ်က္ခဲ့တဲ့ အမည္းစက္ေတြ
အမည္းရြက္ေတြပဲရွိတဲ့ မည္းနက္ျပကၡဒိန္
မည္းနက္အခ်ိန္ဇယား
မည္းနက္ဘုရားရင္ျပင္မွာ
မည္းနက္မဇၨဴသက
မည္းနက္စၾကရဲ႕ မည္းနက္ဝရဇိန္
မည္းနက္တဲ့အရိနၵမာ
မည္းနက္မီးေပၚဖုတ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့အသည္းႏွလံုး …

ဇယလ
၁၄ ေမ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>