ဝတ္မႈန္ကုန္စည္ကူးသန္း

ဘာကုန္စည္မွပါမလာတဲ့
အလံုပိတ္ကြန္တိန္နာကားတစ္စီးၿပီးတစ္စည္း
ၿပီးဟိတ္ဟန္ႀကီးစြာ…
ပ်ားေသးေသးေလးတစ္ေကာင္ရဲ႕
ကိုယ္ေသးေသးေလးေပၚမွာမွ
ဝတ္မႈန္ေတြပါရင္ပါလာဦးမယ္
ဆိပ္ကမ္းမွာလာဆိုက္ကပ္တဲ့သေဘၤာႀကီးေတြဟာ
ညရဲ႕သမုဒၵရာေတြကိုကူးခဲ့ၾကတာကြဲ႕
ၿပီး သူတို႔ဟာသူတို႔ရဲ႕
သမုဒၵရာရဲ႕ေတာင္ေၾကာေတြ
ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေတြ ေရွးသိစိတ္ေတြထဲရဲ႕
တီးတိုးေခၚသံေတြဆီ…
ပင္လယ္ဇင္ေယာ္ေတြဟာ
ဆူဆူညံညံနဲ႔ အစာလာလာေတာင္းၾကတယ္
ေလဟုန္စီးၾကတယ္
ကမ္းနားမွာပဲအုပ္ဖြဲ႕ေအာင္ျမင္ရွင္သန္ၾကေလတယ္
ရံဖန္ရံခါ
ကံဖန္ၾကံဖန္ၿပီး
အတြင္းစကားဟာအျပင္မွာ
ကဗ်ာေတြဘာေတြျဖစ္လာတယ္
ဝတ္ရည္ဟာကမ႓ာကူးဖို႔
ပ်ားေလးေတြကိုျမႇ ူစြယ္ခဲ့တာေပါ့….

ဇယလ
၁ ေမ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>