မုန္႔ဟင္းခါးမ်ား ေလးေလးစားစား ဖိတ္မနၱက

ရပ္ကြက္ထဲမွာ ရွိၾကသည့္
ႀကီးမားေသာ ကြာျခားခ်က္။ မဟာေဗာဓိ ေညာင္ပင္ေတာ္
ႀကီးမွာ ႏွိူးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။ ဘုရားဒါယိကာ ဘုရားဒါယိကာမတို႔ရဲ႕ ကာေမသုမိစၧာစာရ
ကို ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ၊ လူမ်ိးႀကီးဝါဒီဆန္ေသာ၊
လိုက္ဖမ္းသည္၊ ေမာင္းထုတ္သည္၊ ဆက္တိုက္ျမည္သံမ်ား၊အျဗဟၼစရိယ အာလာပသလႅာပ။ လူႀကီးကား၊ သူေဌးကားကို က်ိဳးႏြံစြာ ေမာင္းႏွင္သည္။ ကာယကံ၊ ဝစီကံမႈ၌
စင္ၾကယ္ေသာ ကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန႔ဝယ္ ရင္ၾကားမေစ့ႏိုင္ေသာ ကြာဟမႈ
ကို သတၳဳထည္တြင္ ပံုစံ၊ ဒီဇိုင္းေဖာ္သည္။ ရိုးေသာ ရွင္းေသာ ေအာက္ခံထည္ ျဗဟၼ အလြန္စစ္စီေသာ ေဈးေပါေပါျဖင့္။
က်င့္ျခင္း။
ဝင္ေရာၿပီး ဦးက်ိဳးေစျခင္း။ စကားအိုး၊ ေလအိုးထဲ၎
ဘာသာ ျမည္ဟီးလ်က္ ေထာင့္၌ လည္ပတ္ေနေတာ့သည္။သြားခ်င္းရိုက္ကာ ဗုဒၶေန႔ဝယ္ စီစီညံညံ တုန္ေနၾကသည္။
ငါတို႔သည္ အျခားသူမ်ား အထူးသျဖင့္ အေရာင္မည္းသူမ်ားထက္ သာသည္ဟူေသာ တန္ဖိုးနည္းေတာနယ္ရွိ
အိမ္ႀကီးရခိုင္။ တီဗြီ၊ ေရဒီယိုတြင္ လူသိမ်ားေသာပုဂၢိဳလ္က
ပရိသတ္ကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေဟာေျပာသည့္အစီအစဥ္။
စက္ကိုဖြင့္လိုက္သည္တြင္ အခန္းေထာင့္၌
ရိုက္ႏွက္ဆံုးမသည္။
ေလၽွာ့ေဈးျဖင့္ ဆက္တိုက္ျမည္သံမ်ား။
ညေန ၃နာရီခြဲ၊ ပုရိသအႏြယ္ဝင္မ်ား သူေတာ္စင္မ်ား၎။

ဇယလ
၂၉ ဧၿပီ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>