တာဝန္အပါအဝင္ အေနအထားအရ

ရႈခင္းထဲ ပစ္ကြင္းေတြဝင္လာတယ္
၎သည္ ၎မွ ၎သို႔ ၎ထံ ၎၏
ျမဴေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အဓိပၸါယ္
ပစၥဳပၸန္ကို ခံစားပါ နာရီလက္တံအတိုင္း နံရံေတြေရြ႕
သတင္းအခ်က္အလက္ပါ သိမ္းက်ံဳးမုဒိမ္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ မရွိႏိုင္ဘူးႏွင့္’ထို႔ေနာက္’

ဒါငါတို႔ေျမ ဒါငါတို႔ေျခရာ ဒါငါတို႔လက္ရာ
အဖြားႀကီးသည္ အဖိုးႀကီးအား ေခါင္းေပၚရြက္၍
ျမစ္ထဲ ဆင္းခ်သြားေလသည္
သပြတ္အူကို သမိုင္းခ်ိန္ခြင္ေပၚ အေကာင္ေဖာက္
ေျမႀကီးထဲက လက္တစ္ေခ်ာင္း ထြက္ေနတယ္

မီးခိုးေတြ အုံးအံုးဒိုင္းဒိုင္း ေအာ္ဟစ္
‘ေရြးခ်ယ္ၾက’ ‘ေရြးခ်ယ္ၾက’ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းပိတ္ထဲ
ခ်ံဳ႕လိုက္တဲ့ ေကာင္းကင္ပါ လက္ဆုပ္ထဲ
တင္စားၾကည့္မွ ရွိလာေကာင္းတဲ့အရာ
အရွိတရားကို တရားဝင္ေဆာက္တည္ဖို႔နဲ႔
တရားဝင္အရွိတရား ေဆာက္တည္ဖို႔

မွတ္တမ္းမ်ား ညိဳ႕လာခိုက္ ဇာတ္လမ္းအသြားေတြ
ရိုက္ထုတ္ၾကတယ္ အာဏာပါဝါမီဒီယာ
အမွန္တရားထက္ ပိုလက္ဝင္တဲ့ ကိုယ္ေလးလက္ဝန္
လက္ထြက္ေတြရဲ႕ လက္ခ်က္ေတြလည္း
လက္နက္ေတြနဲ႔

ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ အဆံုးသတ္ဖို႔ဟာ
ကန္႔လန္႔ကာကိုယ္တိုင္ ဇာတ္ဝင္ကေနေတာ့
အသက္ဆိုတာ အယူအဆတစ္ခုပဲလား
ေသၿပီးလည္း ဆက္ရွင္ေနၾကတာ
လူေသေတြဟာ ပါးစပ္မပိတ္တာ ခက္တယ္
ဒီအရပ္ေဒသဟာလည္း
ေသတြင္းေတြေပၚ တည္ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္လား

ဘဝေပၚ ေျခတစ္ဘက္နင္းထားၿပီး
အျခားတစ္ဘက္ဟာ ေလထဲမွာ ဘယ္နင္းရမွန္းမသိ
ၾကည့္လိုက္ေတာ့လည္း ေခ်ာက္ကမ္းပါး
ဟီးေလးဟားေလး တဟားဟား။ ။

ဇယလ
၂၄ ဧၿပီ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>