အတက္ေန႔ပံုတူေရးဆြဲျခင္း ေလ့က်င့္ခန္း

အထားမွားခဲတဲ့ အမွတ္ရမႈတစ္ခု
— အနံ႔ထဲက ဝိုးတဝါးရုပ္ပံု —
သူ႔ကိုယ္သူ ေမးခြန္းလို႔ စိတ္မခ်ေသးသေယာင္
ေဘးဘီမသိမသာလွည့္တြန္႔
လြတ္ရုန္းခြင့္တစ္ခုကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံး
အဖံုးထဲ ျပန္ငုပ္ဆင္းသြားတယ္။

လံုးလံုးေပ်ာက္ဆံုးသြားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး
အေၾကာင္းတစ္ခုခုထဲ လမ္းေၾကာင္းမွား
ေပၚရင္ေပၚလာမယ္ တာရွည္မခံတဲ့ ေတာက္ပမႈထဲ
လြဲေခ်ာ္ၿပီး မွန္ေနတဲ့ကြင္းထဲ
ရုပ္ဖ်က္ထားတာကို ထပ္ရုပ္ဖ်က္တဲ့အကြက္ထဲ။

ခိုနားစရာမရွိတဲ့ငွက္
မွန္ထဲမွာ ဘယ္ငွက္မွ လာမနားတဲ့သစ္ပင္
သူ႔အျမစ္ေတြၾကားထဲမွာ
ေတာင္ပံေတြယားေနတဲ့ အသိုက္တစ္ခုဟာ တလႈပ္လႈပ္။ ။

ဇယလ
သႀကႍအတက္ေန႔
တနလၤာ ၁၆ ဧၿပီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>