ျဖစ္တတ္တဲ့ ကိစၥေလးပါ.. ဘယ္သူ႔မွ မေျပာပါနဲ႔

ေလာင္းခ်လိုက္ပါလား
အတိတ္ဆိုး နိမိတ္ဆိုး အိပ္မက္ဆိုးေတြေပၚ
နာမ္မရွိဘူးေျပာသလား
ေရေႏြးအိုးဟာ နာမ္ေရြးတယ္
အနာတတ္ဆံုးရဲ႕ နာလြယ္တဲ့အေရျပားကိုမွ ဘဝ
ႂကြက္ႂကြက္ဆူေအာင္ ခုန္ခ်တတ္တယ္
တံခါးေတြမွာ တံခါးမရွိဘူး အဝင္အထြက္ေတြဟာ
မေမြးခင္ ပုဒ္မ ခ်ထားၿပီးသလို
ေလာင္ျခင္းအဆင့္ကို ေဆးပညာက ေျပာလိမ့္မယ္
ေလာင္ျခင္းအဆင့္ကို ေဆးပညာက မေျပာႏိုင္ဘူး
ရုတ္တရက္ပဲ ေန႔ဟာနာရီေတြေက်ာ္ ညအေရျပား
ထိရခံခက္ သိရခံခက္ ညိရခံခက္
အရိုးေပၚအေရကြာက်
တင္က်န္ခဲ့တာ ဝတ္လစ္စလစ္
ၿပိဳးၿပိဳင္းသက္သက္ခ်ည့္ အရိအေဆြး
ယံုၾကည္ထားမႈအားလံုး
ေဝွးအရိုက္ခံလိုက္ရသလိုပဲ
ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ေတြပါ ေဆးရံုမွာသြားၾကည့္
ေရေႏြးပူမက
မီးဟုန္းဟုန္းေလာင္ခဲ့ၾကတဲ့နာမ္နာေတြပကတိ
အသိနဲ႔သတိလြတ္ကင္းမႈမွာ ေရေႏြးတစ္အိုးလုံး
သံသရာကို အသိေပးပံုႏုရြ
ညႇစ္ထုတ္ရတဲ့ ၿပည္ေတြနဲ႔
ဆြဲခြာခ်ရတဲ့ ပရမာသက္ႏုအလႊာေတြ
အဲဒီတဝိုက္မွာ လူရုပ္လုပ္ေနရတာေတြဟာ
ျခားရဟတ္ေပၚမွာပဲ ေအာ္ရင္း ေပ်ာ္ရင္း ေခ်ာ္ရင္း
ရပ္မရ ဆင္းမရ ဘာကိုမွန္းမသိ တင္းတင္းဖိကိုင္ရင္း
အသက္ျပင္းျခင္းမွာ ညႇင္းေတြေပါက္တာမွျဗဳတ္ထ
အဲဒီညႇင္းစားအေရျပားကို သန္႔စင္ေပးလိုက္တယ္
လို႔ပဲ သက္သာသေယာင္ပဲထင္ပ ေရပြက္ပြက္ဆူတစ္အိုးလံုးေလာင္က်
ဘယ္ဘုရားမွ တ,မိခဲ့မယ္မထင္ဘူး
လူျဖစ္က်ဴးျခင္းထူးစြ

ဇယလ
ေသာၾကာ ၁၃ ဧၿပီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>