ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၄၅)

ကဗ်ာတိုင္းဟာ အျခားကဗ်ာေတြဆီက ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္တယ္။ ကဗ်ာဆရာဆိုတဲ့လူဟာ ၾကားခံပစၥည္းပဲ။ သူ႕ေခါင္း/ စိတ္/ ႏွလုံး/ ခံစားမႈ/ ဝိဉာဏ္/ ႏွလုံးအိမ္/ သိစိတ္/မသိစိတ္ထဲက ဘာသာစကား (ထဲက မွတ္ဉာဏ္ထဲက ကဗ်ာ)ဟာ သူ႕ကို ကဗ်ာေရးေစတာ ျဖစ္တယ္။

သူေရးလို႔သူ႕ကဗ်ာလို႔ေခၚနိုင္တာဟာျငင္းစရာမဟုတ္ေပမယ့္၊ေခၚခြင့္လည္းရွိေပမယ့္လူ႕စိတ္ထဲက၊သူ႕စိတ္ထဲက၊သမုဒၵရာနက္ရွိုင္းေမွာင္မိုက္ဟာရွင္သန္ေနတယ္၊စကားေျပာေနတယ္၊ဆက္သြယ္ေနတယ္ဆိုတာကိုလည္းစိတ္ပညာရွင္ေတြကမွတ္တမ္းတင္ေျပာခဲ့တာေတြလည္းရွိ၊အဲဒီနက္ရိုင္းအဇၩတၱစိတ္တြင္းဘဝဆိုင္ရာကဗ်ာေဗဒေတြလည္းရွိၾကတယ္ဆိုေတာ့ကာ…။

ကဗ်ာကိုယ္တိုင္ဟာ အဲဒီနက္ရွိုင္းမႈရဲ႕ျပယုဂ္မဟုတ္ရင္အဲဒီနက္ရွိုင္းမႈရဲ႕ေၾကးမုံလည္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္။အဲဒီေၾကးမုံေရွ႕မွာမိမိကိုမိမိရပ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ….။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

ဇယလ
ေသာၾကာ ၆ ဧၿပီ ‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>