အမွတ္တမဲ့ကန္႔လန္႔ကာအလြင့္မွာ သူ႔မွာ အမႈနဲ႔

လၽွပ္တျပက္မွာေပါ့ သူ႔ရင္ထဲျမပ္ထားတဲ့
ေသတၱာေသးေသးေလးဟာ
အသံထျမည္တယ္
ဂေလာက္ဂေလာက္ဂေလာက္နဲ႔ ေျခာက္ကပ္ေနတဲ့
ဟာသခါး ေျခာက္ကပ္ၿပီး စိမ္းလန္းေနေသးတာ
အစိမ္းခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္သူစိမ္းဆန္ေနတာ
သူ႔ကို ထည့္ပိတ္ထားတာ
သလားခဲ့တဲ့လမ္းေတြရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေတြထဲမွာ
သူေရြးတဲ့လမ္းေတြဟာ ဇာတ္ဝင္ခန္းအမွားေတြ
ဖံုးလိုက္ ဖိလိုက္ ဖံုးဖိလိုက္ ဖံုးအုပ္လိုက္ အို
အဲဒီဘက္က ဘာဖုန္းေခၚသံမွ မၾကားခ်င္ဘူးလို႔ဆို
အသံခ်င္းေတာင္ ေဆြခန္းမ်ိဳးခန္းျဖတ္ထားတဲ့
အဲဒီၿခိမ္းသံခ်မ့္ခ်ိမ့္မွာ
ခမ်ာ ပိုးစိုးပက္စက္ လိမ့္ရေတာ့တာပဲ
အလိမ့္ဆိုးနဲ႔ ဆိုပါေတာ့
ၾကည့္စမ္း သူ႔ရဲ႕ငွက္ေသေျခေထာက္ေကြးေလးလို
ေပ်ာ္ရႊင္မႈလိုလို ေကြးေသးလွီေလး
ၾကည့္စမ္း သူ႔ရဲ႕ကိုယ္တစ္ပိုင္းေသကို ဝွက္ထားတဲ့
ကုတ္အက်ႌမည္းႀကီးထဲမွာစားေသာက္ေနသံေတြ
ၾကည့္စမ္း သူ႔ရဲ႕တိမ္းေမွာက္ခဲ့တဲ့ ဆနၵကုန္စည္ေတြ
သူ႔မ်က္ႏွာက်ကြဲလို တြန္႔လိမ္ေနၾကတဲ့ အကြဲစေတြ
အဲဒါမဟုတ္ရင္ သူဟာဘာျဖစ္လို႔
ျပံဳးလိုက္တိုင္း မ်က္ရည္ဝဲတာ လက္စလက္နတစ္ခုလား
အမွတ္တမဲ့ပါပဲ အမွတ္တစ္မွတ္ေပါ့
ႏႈတ္ခမ္းကို လၽွာနဲ႔ ေသေသသပ္သပ္ သပ္လိုက္သလို
ျပည္ဖံုးကားလိပ္ျပန္အက်မွာ
ဖံုနည္းနည္းထသြားတယ္
သူထပ်ံဖို႔ ကိဳးစားတာဟာ အေသာဇာတ္ထဲ
ေၾကကြဲဇာတ္ရဲ႕ ေတာေရာင္ေတြ တစြက္စြက္
ေတာေကာင္ေတြ တနာနာ
ၾကည့္စမ္း သူ႔ရႊံ့အိုးကို သူစဥ့္သုတ္ေနတာ
ေန႔မ်ားထက္ေတာင္ ပါးလ်လာခဲ့
ဝါးတားတားဇာတ္ထဲမွာ သူမွားပါလာတိုင္း
ပရိတ္သတ္က တဝါးဝါးပြဲက်
သူကခဲ့ရတာပဲ သူကေနရဆဲပဲ
သူ႔အရပ္မဟုတ္တဲ့ သူ႔ဇာတ္ဟာ
လူစံုၿပီဆို သူ႔ကိုဟာရာကီရိျပဳလိုက္တာကိုလည္း
ပြဲက်
ပရိတ္သတ္ထဲက သူ႔ကိုလက္ပိုက္ၾကည့္ေနတဲ့
သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္စိမ္းကားျခင္းဟာ
လူသံလၽွပ္ရံုနဲ႔
ငွက္ေတြအုပ္လိုက္ႀကီး ထပ်ံသြားၾကတယ္
တစ္ေနရာမွာ ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ေနတဲ့ သူ႔စိတ္ဟာ
ေသတၱာေလးထဲမွာ အစိုဓာတ္ေသြ႕
အခ်ိန္မေတာ္ ဖုန္းျမည္မွာကို အသံုးေတာ္ခံဆဲ
ေသမေလာက္ေအာင္ ေၾကာက္တာခ်င္း
သတင္းေလြ႕ေလြ႕။ ။

ဇယလ
စေန၊ ၁၀ မတ္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>