ကိုယ့္ေၾကာင္ေလးကို ကိုယ္ေျပာတာ

ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္တုန္းက ကိုယ့္မွာ
ျပဒါးမ်က္ရွင္တစ္လံုးရယ္၊ ၾကြက္ၿမီးျပတ္
တစ္ေခ်ာင္းရယ္၊ လူဟာဘာသာစကားထဲ
ေနထိုင္တယ္ရယ္ ရွိဘူးတယ္။ ဟၿပီးျပန္
မပိတ္ေတာ့တဲ့ ပါးစပ္ဟာ
ကိုယ့္စည္းထားတဲ့ ဆံပင္ေပါ့။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္
တုန္းက ကိုယ္ဟာ ဘာသာစကားထဲက
ကြက္လပ္ေတြ ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ဖြဲ႕စဥ္ထံုးဟာ
ေရွးရိုးနည္းနဲ႔ ေရွ႕တိုးအႏိုင္ပိုင္းခဲ့ၾကတယ္။
အခုေတာ့ နံရံေတြဟာ နိမ့္ဆင္းလာသလို
ဖုန္ေတြဟာ ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္။

ဒီညဟာ စင္ရဲ႕ေျခေထာက္ေတြကို စားတဲ့ပိုးပဲ။
ေရာက္ဘူးခဲ့ပါၿပီေလ အဲဒီေတာအုပ္ထဲက
မျမင္ဘူးတဲ့ ဆက္သြယ္မႈေတြ၊ ေရမည္းထဲက
ပြင့္အာလာေနတဲ့ ဂယက္လႈပ္ခတ္ ပူစီေဖာင္းေတြ။
အဲဒီမွာ ေျမလို႔ထင္ရတဲ့ ေလေပၚ ေရလိုေသဝပ္စြာ
ကိုယ္ဒူးေထာက္ခ်လိုက္တယ္။ ေမာ္ကြန္းထိုး
မေလာက္တဲ့ မလြတ္လပ္စိတ္ေတြၾကား။
ကိုယ္ခႏၶာမရွိတဲ့ ေခါင္းျပတ္ႀကီးဟာ
အရပ္ရွစ္ခြင္မွာ တံေတြးပူေတြ ေထြးသြားတယ္။
ကိုယ္မသိတဲ့မီးဟာ
ကိုယ့္ထဲ ရွဲကနဲ ထေတာက္သြားခဲ့တယ္။

ဒီည၊ တအိုးေဝတည္း အိုအိုးေဝေနတဲ့ ဥဩ
ေအာ္ျမည္ေနတဲ့ည၊ ဘာေၾကာင့္ သန္းေကာင္ယံ
နီးခါမွ တြန္ေနရသလဲ ဥဩရယ္၊မွာ
ကိုယ့္ခေနာ္နီေတြ လေပၚသေရေပၚဆင့္ၿပီး
ထိပ္ဆံုးေပၚတက္ရပ္ဖို႔၊ ကိုယ္တက္ႏိုင္သမၽွ
ထိပ္ဆံုးေပၚတက္ရပ္ဖို႔၊ အဲဒီဥဩသံဟာ ကိုယ္ျဖစ္လို႔
ကိုယ္ျမင္ေနတဲ့အလင္းေတြဟာ
ကိုယ့္ဆံခ်ည္မၽွင္ေတြက၊ အလို!၊ ထြက္ေနၾကတာလား။
အလင္းထဲမွာ အ,မဂၤလာေတြ ဝရုန္းသုန္းကား
တရားမဖက္၊ ဓားဝါးျမက္စား၊ ပြဲစည္ေနပါေပါ့လား။

ယခင္တုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ
ဂူထဲကမထြက္ခင္ ေသြးေျခနင္းခဲ့ၾကေလသလား။

မဖတ္တတ္တဲ့စာေတြကိုပဲ စူးစူးၾကည့္လို႔၊
မသိေသးတဲ့အရာေတြကိုပဲ ႂကြက္ၿမီးျပတ္နဲ႔
ဖိတ္ေခၚလို႔၊ သ႑ာန္တစ္ခုကေန သ႑ာန္ေတြ
ထြက္လာၾကပံုထဲ စုန္ဆန္မီးညႇိဖို႔၊
ကိုယ့္မီးကို မီးဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္မီးရွိ ု႔ဖို႔။

ညႀကီးမင္းႀကီး အစျပဳရာမွာ ဥဩ.. ဥဩ…။ ။

ဇယလ
၂၀ ေဖ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>