ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၄၃)

ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ ဖန္ျပာခြက္နဲ႔ေ က်ာက္စက္ေရဆိုတဲ့ ပံုသ႑ာန္နဲ႔ အေၾကာင္းအရာကို တင္စားေျပာတာဟာ ဒီေန႔မွာ မမွန္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။
ဖန္ျပာခြက္ဆိုတဲ့ ခြက္ဥပမာဟာ ပံုေသဆန္ပါတယ္။
ခြက္ရွိေနရင္ ဘာထည့္ထည့္ေပါ့။

ေလးလံုးစပ္လို ပံုေသပံုစံဆိုရင္ေတာ့ ဒီဥပမာနဲ႔ ကိုက္ေကာင္းကိုက္ပါလိမ့္မယ္။ ေလးလံုးစပ္ဆိုတဲ့ ပံုေသထဲ အေၾကာင္းအရာ လိုက္ေရးရံုပဲ။ ေလးလံုးစပ္ပံုစံထဲဝင္ေအာင္ အေၾကာင္းအရာကို
ကာရန္နဲ႔ ညႇိယူရံုပဲ။

ေရတံခြန္ေအာက္မွာ ဖန္ျပာခြက္ေလး ကြဲခဲ့ေလေရာ့သလား။

ေမာ္ဒန္/ေခတ္ေပၚရဲ႕ အရွိန္/အဟုန္လိုင္းေတြကို ေလးလံုးတစ္ေၾကာင္းနဲ႔ မခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တဟုန္ထိုးလာေနတာကို ၄-၃-၂ က မႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အေၾကာင္းအရာ ခ်ဲ့လိုက္ရင္ ပံုသ႑ာန္ဟာ ေျပာင္းရတာပါပဲ။ ျပီး၊ ၄-၃-၂ နဲ႔ စကားေျပာရစ္သမ္။ ၄ ၿပီး ၃ ၿပီး ၂ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
၄ မဟုတ္ပဲ ၇ လည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ (ဝဏၰ ၇ လံုး)။
ဒုတိယလိုင္းဟာ ၁၀ ဝဏၰ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ကာရန္မခ်ိတ္။

လိုင္းတစ္လိုင္းထဲမွာပဲ
ဘာေတြကို ဘယ္လိုေတြထည့္မလဲ။
အဲသလို။

ပံုသ႑ာန္ကို ပံုစံနဲ႔မေရာသင့္ဘူး ထင္ပါတယ္။
ပံုစံျဖစ္တဲ့ ပံုသ႑ာန္ဟာ အေသ။
ဖြဲ႕စည္းမႈျဖစ္တဲ့ ပံုသ႑ာန္ဟာ အရွင္။
ဖြဲ႕စည္းမႈျဖစ္တဲ့ ပံုသ႑ာန္ဟာလည္း တစ္ခ်ိန္မွာ ပံုေသပံုစံ ပံုသ႑ာန္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
ကာရန္ကေန ကာရန္မဲ့ကေန ပို႔စ္တ္ကာရန္မဲ့။

ဖြဲ႕စည္းမႈဟာ အေၾကာင္းအရာနဲ႔
ေျပာလိုပံု/ တင္ျပလိုပံုကို လိုက္ၿပီး
အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။
အရွင္လို႔ပဲ သေဘာထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပံုေသေရးဖြဲ႕ပံု မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ တစ္လိုင္းၿပီးရင္
ေနာက္လိုင္းဘာလာမလဲ၊ ဘယ္လိုလာမလဲဟာ
ရင္ခုန္စရာနဲ႔ အံ့ဩမႈကို ေပးစြမ္းရာ။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

၁၆ ေဖ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>