၂၀၁၈၊ ဗယ္လင္န္တိုင္းန္ေန႔

ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အဲဒီေကာင္းကင္ႀကီးဟာ
အိတ္ကပ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အက်ႌႀကီးကို
ဝတ္ဆင္ထားတုန္းပဲ

ေဆာင္ခဲ့တဲ့၊ ေဆာင္ဦးမယ့္၊ မဂၤလာေတြဟာ
တိမ္ေတာက္တုန္း မရုန္းႏိုင္တဲ့
အဆံုးမဲ့ဆည္းစ်ာေတြ

ကိုယ္ခနၵာေတြဟာ ျမံဳထားတဲ့စိတ္ေတြထဲ
ျပန္ေတြ႕ၾကရႏိုး
မႏိုးတဲ့အိပ္မက္ေတြထဲ
ႏိုးၿပီး ဆက္အိပ္ျမဲအိပ္ေနၾကရသလား

သဲနာရီတစ္လံုးေပါ့
ေျပာင္းျပန္လွန္လိုက္ေတာ့

အလိုျပည့္မႈေတြဟာ အလိုမျပည့္မႈေတြနဲ႔
သူ႔ထက္ငါဦး စူးစူးဝါးဝါး
လုေျပးဆင္းၾကတယ္

မင္းရဲ႕ေန႔ကို ေျဖးေျဖးသက္သာ သာလိုက္ပါ

မင္းကိုယ့္ကိုခ်စ္ခဲ့တာ
မင္းကိုျပန္မဖံုးကြယ္ပါေစနဲ႔လား

အထည္ရက္သူဟာ မင္းဘဝကို
လံုျခံဳေစခဲ့တယ္
ေက်းဇူးပါ
လွပဖို႔အတြက္ တစ္မၽွင္ထည့္ရက္ဖို႔ က်န္ခဲ့တယ္

မင္းဖံုးနံပါတ္ ကိုယ္သိသားပဲ
မရွိေတာ့တဲ့ ပဲ့တင္သံပဲ လၽွံေနပါလိမ့္မယ္

ဖြင့္မဟခဲ့တဲ့ မင္းရဲ႕စကား
ဖြင့္ထားတဲ့တံခါးကို ကိုယ္ေခါက္ေနဆဲပါပဲ

ျပန္ေတြ႕ၾကတာေပါ့ ဖေယာင္းတိုင္ဟာ
ေလထဲမွာပဲ သတိရတိုင္း ထေတာက္တယ္
ေတာက္မယ္ၾကံတိုင္း ေလထဲပဲ
ရယ္ရင္းေမာရင္း ေမ်ာလြင့္သြားခဲ့တယ္

ရြက္ေျခာက္ေတြ
အေႏွာက္အယွက္မဲ့ သူ႔အလိုလို
ျပန္ျပန္စိမ္းလန္းေနသမၽွ တေလၽွာက္ပါပဲ

အမွတ္ရမႈကို နမ္းျခင္းဟာ
နမ္းခ်င္ခဲ့တဲ့ နဖူးကို
ေသြးရူးေသြးတမ္းေမ့ပစ္ရတဲ့
အခ်ိန္တိုင္းေလာက္ပါပဲ….

ဇယလ
၁၄ ေဖ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>