ညေနအကုန္ ညမစုန္မီ သီရရီ

တစ္ေန႔လံုး စုတ္ျပဲခဲ့တာကို
စိတ္ခ်လက္ခ် အိပ္တန္းမတက္ခင္
ေနအဝင္က်ီးေတြ
ျပန္ခ်ဳပ္လို႔ ရႏိုင္မတဲ့လား

မနက္ဖန္အတြက္ အဖိုးအခ
ႀကိဳတင္ေပးထားၿပီးသားကို
ညက ေဈးလာဆစ္ေနသလို

အဲဒီကို ကိုယ္စာမျပန္ႏိုင္ေသးဘူး
အဲဒီ ျဖတ္ေမာင္းသြားတဲ့ မီးသတ္ကားသံ
သတ္စရာမီးနဲ႔ေတြ႕ၿပီး သတ္ႏိုင္ပါေစ

က်ီးသည္းေလးထပ္ဆရာေတာ္ထံ
ပို႔သေသာမီးေတြ ပြင့္ခ်ပ္တဝင္းဝင္း
ရနံ႔ႀကိဳင္တသင္းသင္း

ရပ္စရာေနရာ မရွိတဲ့မီးဟာ
ေကာင္းကင္တက္ဟပ္
ဆည္းဆာတဆတ္ဆတ္ ကိုင္းဖ်ားမွာ
က်ီးတစ္ေကာင္ဟာ ေျခကြင္းစြပ္ညြတ္ေနရင္း

အားအား အားအားနဲ႔
တအားတည္း ရိုက္ခတ္တာမွ
ေလဟာ အေမႊးေတြကၽြတ္က်
တစ္ကိုင္းတည္းနားတဲ့ က်ီးတစ္ေကာင္ဟာ
ေနာက္တစ္ေကာင္ေပၚ
အိပ္ရာခင္းလိုက္တယ္

ေဆာင္းကုန္ေတာ့မယ္ေကာ
သစ္ရြက္တစ္ရြက္ဟာ ေလထဲ
ဒူေဝေဝ ျမည္ဟီးကသြားတယ္

ကိုယ္မေျပာတဲ့ စကားထဲ
ငွက္ေမြးအနက္တစ္ေခ်ာင္း
ေၾကာင္းလမ္းေနလိမ့္မယ္။ ။

ဇယလ
၁၁ ေဖ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>