စည္း

အနီေရာင္ေတြ နံရံေပၚမွာ ထိုးခ်
နံရံေပၚက မူလအနက္ကြက္ကို ဖံုးလို႔မရ
ေမြးခြင့္မရတဲ့ အသံ စူးရွ

ဇယလ
(အေပ်ာ္တမ္းကဗ်ာဆရာ)
၈ ေဖ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>