လာလာေလ တူးၾက

အမွန္တရားကို သတ္ၿပီး
ျမႇပ္ႏွံထားတဲ့ ေသတြင္း
ေတြ႕ရွိၿပီတဲ့

အမွန္တရားကို
ျပန္တူးေဖာ္ၾကမတဲ့

လက္ေတြကေတာ့
ေပါက္တူး ေပါက္ျပားေတြနဲ႔ တူးၾကတယ္
စိတ္ေတြကေတာ့
ဘာနဲ႔ တူးၾကသလဲ
ဘယ္သူ သိႏိုင္မွာလဲေလ

တူးၾက
တူးၾက
အလံကို ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး
ေနရင္းကေန ေသတြင္းထဲ
ေသမင္းမ်က္ကြင္းထဲ
ေသျခင္းရဲ႕ ျမက္ခင္းထဲ
အနက္မယြင္းေအာင္
ဆင္းတူးၾက

ေလထဲလည္းတူးၾက

လာလာေလ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး
ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တူးၾက

အကယ္၍ ေသတြင္းထဲမွာ
အမွန္တရား
မရွိရင္ေကာ

အကယ္၍ ေသတြင္းထဲမွာ
ဘာမွ မရွိရင္ေကာ

အကယ္၍ ေသတြင္းထဲမွာ
သင့္ကိုသင္ ျပန္ေတြ႕ရင္ေကာ

အကယ္၍ ေသတြင္းထဲမွာ
အကယ္၍ဟာ
ေလာက္တဖြားဖြားနဲ႔
ဟားတိုက္ရယ္ေမာေနရင္ေကာ ။ ။

မူလအစကေတာ့ ရႈပ္ေထြးပါတယ္။ ေအာင္းေနတာေတြကို CNA သတင္းတစ္ပုဒ္က ေဖာ္ထုတ္လိုက္သလိုပဲ။ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ၿပီးျမႇပ္ႏွံထားတဲ့ ေသတြင္းေတြ ရခိုင္မွာ ေတြ႕ရွိတဲ့အေၾကာင္း။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဘာေတြျမႇုပ္ၿပီး ဘာေတြ တစ္ခ်ိန္လံုးတူးေဖာ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာလဲ။ အသည္းစြဲ ေဆလန္းရဲ႕ ‘မနက္ခင္းရဲ႕ႏို႔ရည္မည္း’ ဟာလည္း ေနာက္ကြယ္ပံ့ပိုးသံေလး တစ္ခုအျဖစ္ ဝင္လြင္။ နာဇီဝါဒ။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ။ တိုင္းျပည္ ဆိုတဲ့ အာရံု၊ sense၊ အေတြးထည္၊ concept၊ နဲ႔ အဓိပၸါယ္၊ meaning။ ထိုနည္း၎၊ ႏိုင္ငံေတာ္။ ႏိုင္ငံသား။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္။ အမွန္တရား။ တရားဥပေဒ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေကာ ကင္းရဲ႕လား။ ကိုယ္ဟာျမႇပ္ႏွံသူလည္း ျဖစ္၊ တူးေဖာ္သူလည္းျဖစ္၊ ျမႇုပ္တာတစ္ခု တူးရာတျခားလည္း ျဖစ္ႏိုင္။ ကဗ်ာျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း တစ္ဖက္က အပ်က္မခံႏိုင္။ သံသယဟာ အကယ္၍ရဲ႕ အိပ္ေဖာ္အိပ္ဖက္ ဆိုတာကိုလည္း …။

ဇယလ
၃ ေဖ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>