နာစစၥပ္စ္မ်က္ရည္က်တာဟာ ….

နာစစၥပ္စ္မ်က္ရည္က်တာဟာ
သူ႔မ်က္ရည္ထဲမွာ သူ႔ကိုယ္သူ
ျပန္ျမင္ခ်င္လို႔လား

နာက်င္မႈက ေမြးထုတ္လိုက္တဲ့
သူ႔မ်က္ရည္ထဲ သူဟာ မ်က္ႏွာျမင္ခ်င္လို႔လား

ခြက္ထားတဲ့ လက္ဖဝါးထဲ
ပုလဲလံုးလို လိမ့္ေနတဲ့ မ်က္ရည္လံုးထဲမွာ
သူ႔မ်က္ႏွာဟာ ေပၚလိုက္ေပ်ာက္လိုက္

သမီးပ်ိဳျခင္ေထာင္ထဲက ထြက္လာတဲ့
ဖခင္ရဲ႕ေခၽြးေတြကတစ္ဆင့္ ရွိုက္သံေတြဟာ
ဖခင္ထဲ စိမ့္ဝင္သြားၾကတာ
နာစစၥပ္စ္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပဲ

နာစစၥပ္စ္ ဘာေၾကာင့္ ငိုသလဲ
နာစစၥပ္စ္ ဘယ္သူ႔အတြက္ ငိုသလဲ
နာစစၥပ္စ္က ငိုတတ္သတဲ့လား

ဇယလ
၄ ဇန္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>