ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၄၁)

ကဗ်ာအေၾကာင္းထက္ ကိုယ့္အေၾကာင္းပဲ ပိုျဖစ္ေနမယ္ထင္ပါတယ္။ အျခားမဟုတ္ပါဘူး။ကိုယ့္ကဗ်ာေတြကိုယ္ ျပန္ဖတ္လိုက္ေတာ့ အက္ဗ္စတရက္တ္ဘက္ ပိုေရာက္ေနတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ေန႔စဥ္ပုဂၢလိက အျဖစ္အပ်က္ တိုင္းေရးျပည္ေရး ကမ႓ာေရး အျဖစ္အပ်က္ေတြရဲ႕ ခလုတ္ႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ကဗ်ာစိတ္ႏိုးထေရးတာထက္ စိတ္ကူးထည္ေတြရဲ႕ ႏိွုးဆြမႈေျကာင့္ လန္းရတာကို ပိုၾကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ပကတိအျဖစ္အပ်က္ေတြကိုေတာ့ ဘယ္လိုလြန္ဆန္ႏိုင္မလဲေလ။ဆိုလိုတာက အဲဒီပကတိအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ပကတိရုပ္ျဖစ္စဥ္ေတြ ကြာက်ၿပီး နာမ္ျဖစ္စဥ္ဘက္ ဦးတည္သြားတတ္တာကို သတိထားေနမိတာျဖစ္ပါတယ္။

အာရံု(၅)ပါးထက္ ဓမၼာရံုဘက္ ပိုညြတ္မ်ားေနေလသလား။ပကတိအရွိတရားရဲ႕ ပကတိ ဘာသာစကားထက္ အေတြးထည္ဘာသာစကားထဲ ပိုၿငိစြန္းၿငိတြယ္ေနသလား။ ခရီးသြားရင္ ေလယာဥ္ျဖစ္ျဖစ္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ကေန ေဘးဘီပတ္ဝန္းက်င္ အလွသဘာဝ ဘာညာကို စိတ္မဝင္စားပဲ စာအုပ္တစ္အုပ္အုပ္ကိုပဲ စိတ္နဲ႔ ရက္ရွယ္ေနတတ္ ေနေပ်ာ္တာ။

အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ႀတိဂံထဲကေန ကမၻာႀကီး ေျပးမလြတ္တာ။

အက္ဗ္စတရက္တ္ဆန္တဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္က ပံုသ႑ာန္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥပါ။ သရုပ္မွန္ မဟုတ္၊ ဆင္ျခင္ယုတၱိအေျချပဳ မဟုတ္၊ ပကတိအရွိတရား သရုပ္သကန္ ထင္ဟပ္မႈ မဟုတ္၊ ဇာတ္လမ္းသေဘာ မဟုတ္၊ မ်ဥ္းေျဖာင့္ဖြဲ႕စည္းမႈ မဟုတ္၊အေၾကာင္းအရာ ဆီေလ်ာ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မဟုတ္၊ ပကတိအရွိတရားကို သာမန္အတိုင္းသိရွိပံု မဟုတ္၊ တုပျခင္း မဟုတ္၊ ထင္ဟပ္ျခင္း မဟုတ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။

ပင္မေရစီးရဲ႕ နားလည္မႈ လက္ခံမႈ သေဘာက်မႈ ဩဘာေပးမႈနဲ႔ေတာ ့သူစိမ္းဆန္ေနမွာပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း ကဗ်ာေပၚ သစၥာရွိျခင္းဆိုတာ ကိုယ့္အတြက္ ကဗ်ာျဖစ္ျခင္းက ကိုယ့္ကို ကဗ်ာေရးေစျခင္းရဲ႕ အျပန္အလွန္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ထားျခင္းရဲ႕ သမုတိတံတားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကဗ်ာဟာ ကဗ်ာဆရာနဲ႔ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းေတြပတ္သက္စပ္ယွက္ေနသလဲ။ကဗ်ာရဲ႕ အက်ယ္အဝန္းအတိုင္း၊ ကဗ်ာရဲ႕ အနက္အရွိုင္းအတိုင္း ကဗ်ာဆရာဟာ ထပ္တူရွိႏိုင္သလား။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

၁ ဇန္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>