ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၃၈)

ဆရာဇဇအရဲ႕ ‘ဘာသာစကားမပါတဲ့ကဗ်ာ’ ဟာ တကယ္ေတာ့ ဘာသာျပန္ကိစၥရဲ႕ အလြဲတစ္ခုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္မွာ Poetry ဆိုတာဘာသာစကားအႏုပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္သလို ‘အႏုပညာဓာတ္’၊’အႏုပညာအရည္အေသြး/ အေသြးအသား’လည္းျဖစ္ပါတယ္။ Poetic ဆိုတာလည္း’အႏုပညာေျမာက္ေသာ’၊ ‘အလွတရား/ ရသခံစားမႈေပးေသာ’လို႔ သေဘာရွိပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ပံု၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ စသည္ျဖင့္ဟာ Poetic ျဖစ္လို႔ရၿပီး ျဖစ္လည္းျဖစ္ရင္ ယင္းတို႔ကို အမ်ိဳးအစား ကြဲျပားၾကေသာ္ျငား အႏုပညာဓာတ္ပါဝင္ျခင္းတို႔ တူၾကတဲ့အတြက္ ယင္းတို႔ကို Poetry လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ေျပာလို႔ရတာကလည္း အက္စ္သက္တစ္က္ရွဴေထာင့္က ျဖစ္ပါတယ္။ အလွတရား/ရသရႈေထာင့္။

ဘာသာစကားသံုးၿပီးကဗ်ာေရးတာပါလို႔ေျပာေသာ္ျငား လည္းကဗ်ာဓာတ္လည္းမခံစားရတဲ့စကားလံုးအစုအေဝးတစ္ရပ္ကို poem လို႔သာသံုးၿပီး Poetry စာရင္းမဝင္တာ ေတြကို ကဗ်ာလို႔ ေခၚရခက္ပါတယ္။ ဘာသာစကားမပါတဲ့ ကဗ်ာေလာက္ေတာင္ ကဗ်ာမျဖစ္တဲ့ အေရးအသားပါပဲ။

ကဗ်ာအေရးအသားမွာကဗ်ာျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္း ဟာ ပါဝင္မႈပမာဏအရ၊ တန္ဘိုးအရ၊ ရည္ရြယ္မႈအရ၊ ေရးသူကာယကံရွင္အရ၊ ကိုင္တြယ္တဲ့စံအရ စသည္တို႔အားျဖင့္ ကြဲျပားေနဦးမွာပါပဲ။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>