ကိုယ့္လူတစ္ျခမ္းကေတာ့ ေျပာေရာ့မယ္

ကမ႓ာမေၾကဆိုတိုင္း
ေဘာလံုးပြဲလည္းမႏိုင္ထိုင္ခံုေတြလည္းရိုက္ခ်ိဳးလို႔
ၿခိမ့္ၿခိမ့္သည္းသည္းျခံဳငံုျခယ္မႈန္းလည္း
ၿခိမ္းေျခာက္ျခဳတ္ျခယ္လြန္းလို႔ျခံစည္းရိုးလည္း
ျခင္းျခင္းနီပဲ
စိတ္ကစားတဲ့အရြယ္လည္းမဟုတ္ေတာ့ပါဘူးေလ
ဆင္က်ီစားလို႔ေျဖဖို႔ကလည္းစိတ္ေမာစရာလို႔
ကိုယ့္လူတစ္ျခမ္းကေျပာေရာ့မယ္
ညြတ္ပက္ညြတ္ပက္ျဖစ္ေနတဲ့ၾကာ။

ဘာကိုညြတ္က်ိဳးဘယ္ရုပ္ညြတ္တုပ္ရဦးမလဲ
တဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းကိုတျဖဴးျဖဴးထင္လို႔လည္း
တျဖဳတ္ျဖဳတ္ေၾကြခဲ့ရၿပီေကာ
ေထာင့္က်ဥ္းထဲေထာင္းေထာင္းေၾကေနတာ
ထင္းကေတာင္အသုဘမီးစြဲထင္းကလားကို
ဘုရားတင္ရလိမ့္လို႔
ကိုယ့္လူတစ္ျခမ္းကေတာ့ေျပာေရာ့မယ္
ပိတ္စိမ္းပါးနဲ႔ပတ္ထားတဲ့ပုတ္ထဲ
ပတၱျမားဘယ္ေလာက္လို႔ပတ္တီးခ်ေျပာလည္း
ဖြတ္ျကားတို႔ေျကာင့္ဖြယ္ရာ၄ပါးဖြတ္ဖြတ္ညက္ေျကခဲ့တာ
ဖြတ္ေမ့ပုတတ္ေမ့မထင္နဲ့တဲ့ ကိုယ့္လူတစ္ျခမ္းကေတာ့ေျပာေရာ့မယ္
ဗေယာက္ဗယက္နဲ့ဗရခ်ာလိုက္ေနတာမွ
ဘာရာဏသီခါေတာ္မီခ်ဲ့လို႔
ဗမာဟာဗယာေျကာ္အိုးထဲေရာက္ေနရၿပီေကာလို႔
ေျပာေျပာမင္းပဲေျပာေတာ့
နိုင္ငံေတာ္ရဲ့အိုဘယ့္ကိုယ့္လူတစ္ျခမ္းေရ။ ။

ဇယလ
၁၈ ဒီ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>