ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၃၆)

စကားလံုးအစုအေဝးတစ္ခုဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကဗ်ာျဖစ္သြားသလဲ။ ကဗ်ာအျဖစ္ ရည္ရြယ္ေရးသားတိုင္း ကဗ်ာမျဖစ္သြားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ကဗ်ာျဖစ္သြားတဲ့အခါေကာ ဘာေၾကာင့္ ကဗ်ာျဖစ္သြားသလဲ။ ေခတ္နဲ႔လည္းဆိုင္မယ္။ ေခတ္က’ကဗ်ာ’လို႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ညီညြတ္ရင္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာလည္းပံုေသနည္း ဆန္ပါတယ္။ ကဗ်ာေရးသူက ‘ငါဟာ ကဗ်ာဆရာမို႔လို႔ ငါေရးတာ ကဗ်ာပဲ’ ဆိုတာဟာလည္း ငါတေကာေကာ ဆန္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆယ္လီေတြ။ ဖတ္သူက သူၾကိဳက္ရင္ကဗ်ာပဲဆိုတာဟာလည္း သံုးစားလို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ယတိျပတ္ပယ္လို႔ မရတာေတြလည္း ရွိေနျပန္ေရာ။

‘ကဗ်ာဓါတ္ရွိမွကဗ်ာျဖစ္တယ္’ ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္’ကဗ်ာဓါတ္’ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။’မသိကိန္း’ ‘X-factor’လို႔ ဆိုရမလားပါပဲ။ အေၾကာင္းေပါင္းစံု တိုက္ဆိုင္မႈလား။ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပံုသ႑ာန္တို႔ရဲ႕ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ရဲ့ gestalt effect လား။ ဘာကဗ်ာဓါတ္မွမပါပဲ ‘ကဗ်ာ’လို႔ သတ္မွတ္ေနၾကတာကိုေကာ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ။ ‘မသိစိတ္’တို႔၊ ‘ေမွာ္’ (magic/alchemy)တို႔ ဆိုတာေတြလည္း ကဗ်ာေဗဒ၊ကဗ်ာဒႆနေတြမွာ ရွိေနေတာ့။

ဦးေႏွာက္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာဘာသာေဗဒပညာရွင္ေတြေျပာၾကတာလည္းရွိေသးတယ္။စကားေျပဆင္ျခင္ယုတၲိဟာဦးေနွာက္ဘယ္ဘက္ျခမ္းရဲ့အလုပ္ျဖစ္ျပီးကဗ်ာဆိုင္ရာဆင္ျခင္ယုတၲိမဲ့ အ,ဆင္ျခင္မွုအလုပ္ဟာဦးေနွာက္ရဲ့ညာဘက္ျခမ္း အလုပျဖစ္တယ္။ကဗ်ာေရးဖြဲ႕မွုျဖစ္စဥ္ဟာဦးေနွာက္၂ျခမ္းစလံုးရဲ့ ခုန္ကူးေနမႈျဖစ္ျပီးဆင္ျခင္သိရဲ့ထိမ္းခ်ဳပ္မွုေအာက္မွာမရွိပါဘူး။မသိစိတ္လံုးလံုးမဟုတ္သလိုသိစိတ္လံုးလံုးလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ကဗ်ာကိစၥဟာဦးေႏွာက္ညာဘက္ျခမ္းနဲ႔ပိုပတ္သက္တာာမွန္ေပမယ့္ကဗ်ာဓါတ္ဟာ၂ျခမ္းစလံုးရဲ့အျပန္အလွန္ထဲမွာရွိေနတာမ်ားလား။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၁၃ ဒီ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>