ၾကဲၿပီးသားေနရာကိုပဲ ထပ္ၾကဲဖို႔ ေလယာဥ္ေတြ

တစ္ခါျပန္လွည့္လာၾကတယ္။ မင္းနဲ႔ကိုယ္ ဖက္ထားၾကတဲ့
အေပါက္ထဲ ကိုယ္တို႔ ထပ္တိုးဝင္ၾကတယ္။
ေသြးဆူေနတာ စိမ္းေတာက္လို႔၊
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ျပန္မမွတ္မိခင္
မသိေသးတာေတြထဲ ေမ့ေပ်ာက္လိုက္ၾကဖို႔။ လိုက္ၾကဖို႔။
ထပ္ၾကဲဖို႔ တစ္ခါျပန္လွည့္လာၾကတယ္။
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ တစ္ေယာက္ထဲတစ္ေယာက္
ေဖာက္ဝင္သြားၾကဖို႔။ ႀကဲဖို႔။ ဖရဲသီးကို ရႊဲရႊဲကိုက္ခ်ဖို႔
စပ်စ္သီးထဲ ကာလကို ေဖာက္ခြဲပစ္လိုက္ဖို႔။ ေလယာဥ္ပ်ံေတြ
ဆက္လာေနၾကတယ္ ဆက္လာေနၾကတယ္။ လာေနတယ္။
တစ္စိတ္နဲ႔တစ္စိတ္ မီးကြင္းခ်ိတ္ၿပီး ဆက္လာေနၾကတယ္။
မီးကြင္းထဲ ကိုယ္တို႔ မီးကြင္းကို စုပ္နမ္းၾကတယ္။
အၾကမ္းနည္းနဲ႔မွ ေခ်ာရမယ့္ေက်ာျပင္ေတြမွာ
လိုခ်င္တာေတြ ကိုင္လႈပ္ေခၽြၿပီးေ ႂကြတာေတြယူၾကတယ္။
ေျမဆြဲအားမွာ ရႏိုင္ေခ်ထဲ ကိုယ္တို႔ၿပိုလဲသြားၾကတယ္။
ဒူးဆစ္ေတြ ျပဳတ္ပ်က္ကုန္ၾကတဲ့အထိ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔
စူးရဲေအာ္သံေတြၾကား ေလယာဥ္ေတြဟာတစ္ခါ
ျပန္လွည့္လာၾကတယ္။ အဆက္မျပတ္အငမ္းမရ
ေၾကမြခ်င္လို႔ ေန႔အလင္းရဲ႕အေပါက္ထဲ ဆက္တိုးၾကတယ္။
မျမင္ရတဲ့ေကာင္းကင္ကို ဆြဲျဖဲလိုက္ၾကတယ္။
အေမွာင္ေတြ စိမ့္ဝင္လာေနတဲ့အထဲပဲလည္း
တစ္ခါျပန္လွည့္လာေနၾကတယ္ အေမွာင္ဟာမီးကြင္း
ပစ္မွတ္စက္ကြင္းစိမ္းလန္းထဲ မီးကြင္းထဲ မင္းနဲ႔ကိုယ္
လိုတာေတြ မက်န္ေတာ့ေအာင္
က်န္တာေတြ မရွိေတာ့ေအာင္
ရွိတာေတြ သိမ္းၾကံဳးကုန္ေအာင္
မီးေလာင္ေပါက္ၾကီးထဲ
တစ္ခါျပန္လွည့္လာၾကတယ္။      ။

ဇယလ
၅ ဒီ ‘၁၇ ဒီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>