ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကေသာ လူအုပ္ႀကီးမ်ား

—–
(ဒီစကားဆီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုေရာက္သြားၾကပါလိမ့္
—– အာေမဋိတ္သံျဖင့္ ေမာင္ေဒး)

ညတုန္းက ဗလေပါ့ ဘီယာခြက္ထဲ အိပ္သြားတယ္
သူ႔ေထာင္မတ္ဝင္ရိုးေပၚ
သူမလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး
သူ႔ရဲ႕ၾကယ္ေတြဟာ အေနာက္ေရြ႕ရမလို ေရွ႕တိုးရမလို
သူ႔ဘီယာခြက္ထဲ ေဟာက္သံထဲ လမ္းေပ်ာက္သိုးေတြလို
အို… ဆိုးပ အိုရႈိးရဲ႕ ဥေပကၡာမုတ္ဆိတ္ျဖဴယႏၲရား
မရွိေတာ့ေသာအရာမ်ားရဲ႕တန္ဆာခံမိမိတို႔ကို
မိမိတို႔ ရွိေသးေသာအရာမ်ားနဲ႔တိုင္းၾကထြာၾက
ထႂကြၾက ယြပိုးခၾကတၾက
ထ ထ ဗလေရ ည ည က်ဴးၿပီေပါ့
မင္းအိပ္သြားေတာ ့မင္းဘယ္မွာ ေနမင္းကို
ငါတို႔ဘယ္ဆီပို႔ရပါ့
သူ႔ကိုျပန္မတ္ေပးလိုက္တာနဲ႔သူ႔ကမၻာႀကီး
တေစာင္းျပန္ၿပိဳလဲက် သူသိုထားတဲ့သူ႔အစေတြ
သူ႔ထံမွသိုထြက္က် ျပည္သူ႔ဘဝမိုးေဝးက
သူ႔ ရွယ္ဖံုးနဲ႔မွတ္တမ္းတင္လိုက္တယ္
ေမာင္ေဒးကသားလူဖံုးေခၚ
ေဟာဒီမွာေဘာ္ဒါတိုက္ပြဲျဖစ္ေနၿပီ ေဒၚႏြယ္နီက
‘တိုက္ပြဲ’ဆိုတဲ့စကားေပၚ ေဆးလိပ္မီးထိုးပစ္တယ္
ကံၾကမၼာရွိလိုရွိျငားသားလူကေရာက္ေရာက္ခ်င္း
မလာတဲ့ဘီယာကိုအၾကာႀကီးမွာေသာက္တယ္
အခုေျပာေနတာဘယ္သူပါလဲ
ေဆာရီးေဆာရီး လူမွားလို႔ပါ အမွတ္မွားလို႔ပါ
အရပ္မွားလို႔ဇာတ္သားလည္းဂ်ပ္ျပားျဖစ္လို႔ပါ
က်ပ္တန္ေလးက်စ္က်စ္စုပ္တဲ့ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး
သမိုင္းမေၾကာ့ခင္ေျမာက္ဒဂုန္ျပန္ရဦးမယ္
ကားေမာင္းသင္စေဒၚႏြယ္နီကလိုင္စင္မရွိသတၱိရွိ
အလံုေရာက္ေတာ့အမ်ိဳးသားကဗ်ာဆုရွင္ကို
အိပ္ရာထဲကဘယ္လိုမွမေရြးႏိုင္ခဲ့ဘူး
သားေကာင္းမိခင္တို႔ေရ
သင္တို႔ရဲ႕သားေကာင္းမ်ားကို
အႏုပညာမွကာကြယ္ေလာ့
အရက္ဘီယာယမကာတို႔ေရ
မူးယစ္ျခင္းကိုေက်ပြန္ေလာ့
သူရဲေကာင္းႀကီးဗလကို သူ႔ဒိုင္းေပၚပဲပက္လက္တင္ၿပီး
ၾကယ္ေတြဟုန္းေတာက္ရာစူးစူးဆီ
သယ္ေဆာင္သြားလို႔ေနၿပီေပါ့။ ။

ဇယလ
၁ ဒီ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>