အဲဒီတုန္းက ေျပာခဲ့တာ

အဲဒီတုန္းက ေျပာခဲ့တုန္းက အခုျပန္ေတြ႕ရတဲ့အခါ
ဘယ္သူဟာ အဲ့ဒီတုန္းက ဘယ္သူဘာေသးလဲ။

တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔အနမ္းကို ႏႈတ္ခမ္းေပၚမွာ ျပန္ရွာတယ္။
အလြမ္းရဲ႕ ေျခာက္သေယာင္းပတ္ၾကားအက္ႏႈတ္ခမ္း။

စကားလုံးနဲ႔မက ေရးဆြဲျပခဲ့တဲ့ အဲဒီေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္။

လူရည္လည္သူတစ္ေယာက္ကေတာ့ လူရာဝင္ၿပီး
လူေတာထဲမွာ မင္းကို အေခ်ာဆြဲခဲ့ေပါ့။

ဥပေဒဟာ တရားကို လက္ထိပ္ခတ္လိုက္တယ္။
စခန္းေရာက္မွ ရွင္းမယ္တဲ့။ ေနာက္မေတြ႕ေတာ့ဘူး။

စိတ္ကကူးေပမယ့္ ႐ုပ္ကကန္ခံခဲ့ရေပါင္း မ်ားပါၿပီ။
ကိႏၷရာနာကို ကိႏၷရီေခ်ာင္းျခားလိုက္ၿပီပဲ။

ညက ႏႈတ္ခမ္းမွာ ေဆးလိပ္က်လုေတ့ရင္း ေမွးစင္းၿပီး
အျခစ္ရွိလားေမးလာသူ
မီးခ်စ္ဟာ လက္ထဲ အေငြ႕ပ်ံသြားခဲ့တယ္။

တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ၿမိဳ႕ေတာ္ကို မီးေလာင္ဇာတ္သြင္း
ပစ္လိုက္ၿပီး တစ္ေယာက္က အေညႇာ္ခံၿပီး
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့တဲ့စကၠဴကို ဆက္လုံးေခ်ေနတယ္။

႐ုပ္ရွင္ထဲမွာပါ။
ဘဝမွာ ဇာတ္ေဆာင္ေတြပဲ မဟုတ္ဘူးလား။

ဇယလ
၂၇ နိ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>